woensdag 22 juni 2016

Uw communicatie via Nolin Uitgevers B.V.

Communicatie van hedendaags is zo gewoon en tegelijk zo complex. Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. zet zich dagelijks in voor de communicatie van stichtingen en verenigingen naar haar leden, relaties, partners, donateurs, vrijwilligers, etc. Nolin Uitgevers B.V. begrijpt hoe ontzettend belangrijk het is om als stichting of vereniging een duidelijke visie uit te dragen en dit ook weet om te zetten naar iets tastbaars. Naar een professionele publicatie die de stichting of vereniging met trots kan uitdragen.

Wat is de ervaring van Nolin Uitgevers B.V. op het gebied van online- en hardcopy communicatiemiddelen?
Uiteraard ontvangt ook uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. dagelijks digitale nieuwsbrieven, reclames, folders, etc.  Daarnaast worden dergelijke nieuwsberichten en reclames meer en meer uitgedragen via diverse Social Media-kanelen. Nolin Uitgevers B.V. praat hier over met haar opdrachtgevers, leveranciers en relaties. Doordat de wereld dankzij technologie steeds toegankelijker wordt voor de mens op zich, vinden allerlei soorten informatie makkelijker haar doelgroep. Sta er maar eens bij stil hoeveel impulsen van informatie u iedere dag bereiken en wat u daarmee doet. Vele digitale nieuwsbrieven, reclames en folders gaan regelrecht de prullenbak in. De opdrachtgevers van Nolin Uitgevers B.V., stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor hele diverse doelgroepen, uit heel Nederland merken dit ook. De ervaring leert dan ook in anno 2016 dat er een sterke vraag is naar een hardcopy uitgave.

Zo heeft Nolin Uitgevers B.V. onlangs een prettig gesprek gevoerd met een vereniging als potentiële opdrachtgever. De vereniging heeft ongeveer 2.500 leden, waarvan een groot gedeelte betalend lid is, en heeft in het verleden een krant uitgegeven. Door de jaren heen bleek dit helaas financieel niet meer haalbaar te zijn. Zodoende heeft deze vereniging contact opgenomen met Nolin Uitgevers B.V. en werd er aangegeven dat er letterlijk door de leden gevraagd wordt waarom zij niks meer ontvangen van de vereniging? Een uitgave waarin de vereniging leden op de hoogte houdt van gebeurtenissen, ontwikkelingen en haar leden betrekt bij wat er zich afspeelt binnen- en buiten de vereniging. De vereniging constateerde ook dat in de periode dat er geen uitgave meer verstrekt werd het ledenaantal dalende bleek.

Dit geeft heel mooi aan hoe belangrijk, ook anno 2016, en wat de toegevoegde waarde is van een professionele publicatie. Een hardcopy professionele publicatie verbind.

Communicatieplan- en uitwerking
Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van uitgeven van professionele publicaties. Vanaf de opmaak/vormgeving, het benaderen van sponsoren, drukken en afleveren op locatie.

Om bovenstaande vereniging als voorbeeld te hanteren wordt er tijdens het gesprek een communicatieplan gevormd. Wat wil de vereniging bereiken op marketinggebied? In dit geval meer binding creëren tussen de leden en de vereniging (en op langere termijn ook weer bijvoorbeeld het aantrekken van nieuwe leden). Hoe kan de hardcopy publicatie daar zoveel mogelijk toegevoegde waarde aan bijdragen? Kortom, de doelgroep, doelstellingen, strategie en soort boodschap worden allemaal besproken in het communicatieplan. Aan de hand daarvan maakt Nolin Uitgevers B.V. verdere afspraken met haar opdrachtgever.

Wat altijd met stipt voorop staat voor Nolin Uitgevers B.V. is dat de publicatie de grootst mogelijke toegevoegde waarde voor haar opdrachtgever heeft. Kwaliteit staat voorop! Kijkende naar de langdurige samenwerkingen die Nolin Uitgevers B.V. heeft met haar opdrachtgevers mag er met een gerust hart gezegd worden dat dit te allen tijde wordt nageleefd.

Kan uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. u helpen?
Kan Nolin Uitgevers B.V. uw stichting of vereniging helpen dan wel ondersteunen met een professionele publicatie? Wij ontzorgen u volledig zodat u zich helemaal op uw stichting of vereniging kan richten. U kunt altijd contact met Nolin Uitgevers B.V. opnemen en uiteraard bent u ook van harte welkom bij ons op locatie om eens van gedachten te wisselen over wat voor publicatie het beste past bij uw stichting of vereniging. Één ding is zeker, bij Nolin Uitgevers B.V. staat de toegevoegde waarde voor uw stichting of vereniging voorop! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten