maandag 27 juli 2015

Kies voor Leven

Update voor de Stichting Kies voor Leven;
(Ook dit was mooi initiatief van Toon Hermsen: samen met Nolin Uitgevers heeft Toon Hermsen met de Stichting Kies voor Leven de defibrillator op de kaart gezet.)
Hoewel Stichting Kies voor Leven direct na de overdracht aan de Hartstichting in 2013 als goede doelen organisatie is opgeheven, blijft niet alleen de website online, maar blijft ondergetekende zich óók als Ambassadeur van de Hartstichting niet aflatend inzetten om in Nederland (en omringende landen) hartveilige 6-minutenzones te creëren.
Daarom heb ik een nieuwe website ontwikkeld en gebouwd. De nieuwe website werkt goed op alle apparaten. Bovendien heeft het een moderne uitstraling. Ook de inhoud is aangepast.
Deze verbeteringen zijn doorgevoerd:
De website is goed te gebruiken op alle apparaten, ook op tablets en smartphones.
De website heeft een moderne uitstraling en is sneller in het gebruik.
Een groter lettertype zorgt voor betere leesbaarheid.
Graag wens ik u ‘n nuttig verblijf op www.kiesvoorleven.nl

Met een HARTelijke groet Mit freundlichen Grüßen Kind regards Bien à vous,
Toon Hermsen,
Oprichter/Voorzitter van de Stichtingen Kies voor Leven en Hart in Actie
Tevens ambassadeur van een 3-tal organisaties, waaronder de Hartstichting
Zie hier: https://www.hartstichting.nl/…/heel-nederland-een-6-minuten…
Hoogveldseweg 76
5451 AC MILL
Telefoon: +31 (0)485 451847
(i) www.kiesvoorleven.nlwww.hartinactie.nl – (e) info@hartinactie.nl
Volg ons op: https://twitter.com/hartinactie en http://www.linkedin.com/pub/toon-hermsen/30/476/815
Stichting Hart in Actie maakt mensen sterk voor gezondheid!

Als je via 112 melding maakt van een ernstige hartcalamiteit waarbij gereanimeerd moet worden, wees dan duidelijk en zeg dat het om een reanimatie gaat! Voorkom misverstanden. De 112-operator zou anders een verkeerde inschatting kunnen...
kiesvoorleven.nl

dinsdag 21 juli 2015

City Swim Zwolle 2014

Team Nolin Uitgevers en Binnenhof Projecten City Swim Zwolle 2014

Ook voor de editie van 2015 is Team Nolin Uitgevers en Binnenhof Projecten weer van de partij!
http://www.hiawathacityswimzwolle.nl/

foto van Nolin Uitgevers.
Stichting City Swim Zwolle organiseert zaterdag 29 augustus 2015 de tweede editie van de City Swim Zwolle. Aan de eerste editie van het zwemevenement door de Zwolse stadsgrachten namen 162 zwemmers deel en die waren na afloop uitermate positief. Bovendien leverde het evenement ruim 18.000 euro op voor Stichting Tegenkracht.
U kunt inschrijven tot en met 1 augustus 2015.
logo tegenkracht, man boven

donderdag 9 juli 2015

Stichting Dierennood

De eerste brochures van Stichting Dierennood zijn gereed.
Nolin Uitgevers B.V. wenst de Stichting Dierennood veel succes bij het behalen van hun doel.