dinsdag 6 november 2018

Diverse werkzaamheden uitgevoerd bij uitgeverij Nolin Uitgevers B.V.

De afgelopen weken zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd bij uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. Zo is er o.a. nieuwe buitenverlichting geïnstalleerd, de groepenkast is vervangen, op de bovenverdieping is er nieuwe LED verlichting geplaatst, er is laminaat gelegd en de tuin is klaargemaakt voor de winter. Foto's hiervan zijn ook te vinden op onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/Nolin.Uitgevers/

maandag 5 november 2018

Nieuwe publicaties geheel kosteloos mogelijk gemaakt door uitgeverij Nolin Uitgevers B.V.

Onlangs zijn er weer voor o.a. het Klein Hoefblad, HartTrimClub Delft en HartTrimClub Arnhem diverse nieuwe publicaties geheel kosteloos mede mogelijk gemaakt door uitgeverij Nolin Uitgevers B.V.


maandag 11 december 2017

Nolin kijkt vooruit naar het nieuwe jaar 2018

Het nieuwe jaar 2018 staat voor de deur. Het jaar 2017 is nog niet voorbij, sterker nog, de maand december is ieder jaar weer de drukste maand voor uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. Nolin heeft diverse opdrachtgevers variërend van regionaal tot nationaal, van brochures en magazines tot flyers en posters en met een frequentie van één publicatie per jaar tot vier publicaties per jaar. Hoe hoog de frequentie van het aantal publicaties per jaar per opdrachtgever ook is, in de (feest)maand december willen vrijwel alle opdrachtgevers van Nolin een publicatie ontvangen. In de publicatie van december wordt vaak teruggekeken op het afgelopen en ook alvast naar het nieuwe jaar wat voor de deur staat. Dit wordt vaak gedaan d.m.v. een programma-aankondiging/agenda voor het nieuwe jaar. Vanzelfsprekend wordt er ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle lezers fijne feestdagen toe te wensen en alvast een voorspoedig Nieuwjaar.

Terugblik op 2017
Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. kan terugkijken op een (tot nu toe) mooi 2017. Voor de vele opdrachtgevers mocht Nolin de publicaties weer mede mogelijk maken. Zo richting het einde van het jaar wordt er geïnventariseerd waar de stichtingen en verenigingen in het nieuwe jaar behoefte aan hebben zodat daar goed op ingespeeld kan worden. Zodra de drukte van de maand december achter de rug is kan de blik richting 2018. Zoals het er nu uit ziet is de portefeuille goed gevuld voor het nieuwe jaar.

Doelstellingen 2018
Wat zijn de doelstellingen van uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. voor het nieuwe jaar 2018? Wat altijd op nummer 1 zal staan is het zo goed mogelijk bedienen van de stichtingen en verenigingen, kortom de opdrachtgevers. Nolin is trots om voor zoveel mooie goede doelen in Nederland te mogen werken.

Verder is het voor Nolin erg belangrijk om continue te blijven werken aan het verbeteren van (werk)processen en het zo goed mogelijk inzetten van haar medewerkers. Nolin probeert te allen tijde zo milieuvriendelijk mogelijk te werk te gaan. Deze punten hoopt Nolin in 2018 zo goed mogelijk te combineren door het programma Therefore te implementeren. Met het programma Therefore wil Nolin ernaar streven om zo goed als papier vrije bureaus te creëren (wat uiteraard bijdraagt aan het milieu). Dit in het kader van schoon werken. Met de introductie van het programma Therefore verwacht Nolin ook efficiënter en daardoor sneller haar klanten te kunnen helpen. Naast de stichtingen en verenigingen waar Nolin in opdracht voor werkt, maken de ondernemers in de regio waar de publicatie verschijnt uiteraard de publicaties mede een presentatie mogelijk. Wanneer het programma Therefore volledig is geïnstalleerd verwacht de uitgever haar klanten (de ondernemers) aanzienlijk sneller te kunnen helpen.

Nolin bekommert zich ook enorm om haar personeel. In het kader goed voor het personeel zorgen is Nolin in 2017 o.a. gestart met het iedere dag haar medewerkers voorzien van vers fruit. Dit bleek een enorm succes en dat wordt in het nieuwe jaar 2018 ook zeker voortgezet. Tevens zijn in de nazomer van 2017 voor de sportieve/competitieve medewerkers van Nolin twee pingpongtafels aangeschaft. Ook dit bleek een enorm succes te zijn en vele wedstrijden worden in de pauzes gespeeld. Verder wil Nolin in het jaar 2018 meer tijd vrijmaken voor coaching voor haar medewerkers op gebieden waar dat nodig is.

De opdrachtgevers van Nolin zijn erg tevreden over de producten die het levert. Deze kwaliteit kan Nolin enkel leveren door te blijven investeren in het verbeteren van de (werk)processen en haar medewerkers. Middels bovenstaande (aandachts)punten/doelstellingen hoopt Nolin ook van het nieuwe jaar 2018 een succes te maken.  

woensdag 6 september 2017

Werken bij Nolin Uitgevers

Werken bij Nolin Uitgevers
Nolin Uitgevers is een uitgeverij gevestigd in Hoogezand. Er werken ongeveer 55 mensen verdeeld over verschillende afdelingen, zoals de afdelingen verkoop, marketing en communicatie, DTP (grafische vormgeving), de redactie, HR en financieel. Daarnaast heeft Nolin Uitgevers een hechte samenwerking met een drukkerij, dat betekent dat de uitgeverij een publicatie kan verzorgen van begin tot eind. De publicaties die worden uitgebracht hebben voornamelijk een sociaal en maatschappelijk doel.

De werkvloer
Omdat Nolin Uitgevers een familiebedrijf is, wordt er ook als een hechte familie samengewerkt. De sfeer op de werkvloer is informeel en gemoedelijk. Collega’s staan voor elkaar klaar en iedereen helpt elkaar waar nodig is. Iedereen heeft een eigen werkplek en kan dit naar eigen wens inrichten. In de pauzes maken collega’s graag een wandelingetje met elkaar en op vrijdag wordt er nog weleens een vrijdagmiddagborrel georganiseerd.

Duurzaamheid
Een van de speerpunten van Nolin Uitgevers is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Omdat ze een uitgeverij zijn, wordt hier extra aandacht aan besteed. Ondanks dat ze dagelijks te maken krijgen met grote printopdrachten, zorgen ze ervoor dat er geen onnodige afdrukken worden gemaakt. Zo worden proefversies altijd digitaal verstuurd, tenzij de klant uiteraard anders wenst, en wordt er gestreefd naar een ‘paperless office’. Daarnaast wordt alle afval, zoals printcartridges, papier, chemisch afval en glas gescheiden. Tevens maakt Nolin Uitgevers gebruik van groene stroom en wordt het hele kantoor verlicht met LED-verlichting.

Vacatures en stageplaatsen
Regelmatig is Nolin Uitgevers op zoek naar personeel. Vacatures worden altijd vermeld op de website en op de grote vacaturesites op internet. Daarnaast waardeert Nolin Uitgevers het zeer als iemand de moeite neemt tot een open sollicitatie. Ook biedt Nolin Uitgevers een stageplek aan voor mbo-stagiaires. Het bedrijf is namelijk een erkend leerbedrijf (een SBB: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Dit houdt in dat het bedrijf beschikt over vakbekwame stagebegeleiders, een degelijke werkplek en er wordt gebruik gemaakt van een praktijkleerplan, dit zorgt ervoor dat de stagiaires volgens een gestructureerde manier aan het werk kunnen. Tevens is Nolin uitgevers in gesprek met de Hanzehogeschool, zodat er binnenkort ook hbo-stagiaires geplaatst kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website https://werkenbijnolin.nl/ 

dinsdag 11 juli 2017

Uitgeverij Nolin verzorgt geheel kosteloos nieuwe publicaties voor opdrachtgevers Stichting Historische Scheepswerf en HartTrimClub Delft

Zoals bekend is werkt uitgeverij Nolin (zie ook de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl), gevestigd in de plaats Hoogezand (provincie Groningen), voor verschillende stichtingen en verenigingen in Nederland. Het doel van al deze samenwerkingen is het geheel kosteloos verzorgen van een professionele publicatie. De uitgeverij kan dit geheel kosteloos doen middels haar SponsorPublicatieConcept.

Zodoende ook voor HartTrimClub Delft e.o. (zie ook de website www.harttrimclubdelft.nl). De uitgeverij geeft drie keer op jaarbasis geheel kosteloos de (leden)brochure uit en levert die af bij haar opdrachtgever op locatie.
HartTrimClub Delft e.o. is een vereniging van mensen met een hart- of vaatziekte als achtergrond, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij het sociale contact zeker niet onbelangrijk is. Het lidmaatschap staat open voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog toestemming verleent. De vereniging kent 9 groepen die onder deskundige leiding zowel zaalsporten beoefenen als bewegen in het zwembad, alsmede een 2-tal groepen die uitsluitend in het warme water hun oefeningen verrichten.

Uitgeverij Nolin heeft onlangs de nieuwe kopij/redactionele stukken van haar opdrachtgever HartTrimClub Delft e.o. mogen ontvangen. De professionele studio gaat hier vervolgens mee aan de slag om het geheel naar wens van de opdrachtgever op te maken. Na het definitieve akkoord van haar opdrachtgever op de zetproef wordt het bestand doorgestuurd naar de drukkerij voor productie. Wanneer de oplage gedrukt is worden de (leden)brochures bij de opdrachtgever op locatie afgeleverd. De verspreiding naar o.a. de leden, doelgroep, donateurs, sponsoren, etc. wordt door de vereniging zelf in orde gemaakt. Vaak wordt dit gedaan door een aantal vrijwilligers.

Op de foto hieronder is de nieuwe (leden)brochure van HTC Delft e.o. te zien. Deze bestelling is door uitgeverij Nolin geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt.


Dit zelfde is ook gedaan voor een andere opdrachtgever van Nolin, namelijk voor de Stichting Historische Scheepswerf Wolthuis in Hoogezand-Sappemeer. De Historische Scheepswerf Wolthuis kent een lange geschiedenis en is één van de oudste scheepswerven in de Groninger Veenkoloniën. Daarnaast is het ook één van de weinige werven die nog bestaan. Het is zelfs de enige waar te zien en te ervaren is hoe schepen vroeger werden gebouwd.

De uitgeverij geeft één keer op jaarbasis geheel kosteloos de brochure ‘Werftijding’ uit. Wederom is deze bestelling geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt door de uitgeverij.


Het SponsorPublicatieConcept
Het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Nolin houdt in dat de uitgeverij in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de regio mag benaderen met de vraag of zij een bijdrage kunnen en willen leveren om de publicaties mede mogelijk te maken. Als hartelijke dankzegging krijgen de sympathieke ondernemers die een keertje mee willen werken een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie. Meer informatie hierover is te vinden de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl

De uitgeverij wenst alle betrokkenen van Vereniging HartTrimClub Delft e.o. en Stichting Historische Scheepswerf veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties.

Bent u ook geïnteresseerd in een professionele publicatie voor uw stichting of vereniging? En ook nog eens geheel kosteloos? Neem dan eens vrijblijvend contact op met uitgeverij Nolin en doorloop samen de mogelijkheden. De medewerkers van uitgeverij Nolin staan voor u klaar! 

zondag 9 juli 2017

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. verzorgt geheel kosteloos bestellingen voor opdrachtgevers Stichting Veilig Onderwijs en Stichting Ondersteuning Gehandicapten

De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Nolin Uitgevers (zie ook de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl of www.nolinuitgevers.nl) werkt o.a. in opdracht voor Stichting Veilig Onderwijs (SVO) (zie ook de website www.stichtingveiligonderwijs.nl) en Stichting Ondersteuning Gehandicapten (STOG) (zie ook de website www.stichtingondersteuninggehandicapten.nl). Het doel van deze samenwerkingen is het geheel kosteloos verzorgen van een professionele publicatie voor de stichtingen en/of verenigingen. De uitgeverij kan dit mogelijk maken middels haar SponsorPublicatieConcept, meer informatie hierover is te vinden op de website van uitgeverij Nolin Uitgevers.

Nolin Uitgevers werkt samen met verschillende goede doelen die zich voor maatschappelijke belangen inzetten. Deze goede doelen doen dit vrijwel geheel op vrijwillige krachten. Helaas zijn bij een stichting of vereniging de financiële middelen (enorm) beperkt, waardoor de mogelijkheden gering zijn. Om op de lange termijn voort te bestaan, is het voor een stichting of vereniging belangrijk om goed en gestructureerd contact te onderhouden met de leden, doelgroep, sponsoren, donateurs, etc. Aangezien dit zowel tijd als geld kost en de mogelijkheden enorm beperk zijn, kan dit een probleem worden voor een stichting/vereniging.

Uitgeverij Nolin Uitgevers kan stichtingen en verenigingen hiermee helpen dankzij haar SponsorPublicatieConcept. De uitgeverij kan stichtingen en verenigingen geheel kosteloos voorzien van een professionele publicatie waardoor het contact met de belangrijke groepen onderhouden kunnen worden. Dit zal een bijdrage leveren voor het behalen van die maatschappelijke doelen. Het SponsorPublicatieConcept houdt in dat de uitgeverij in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de regio mag benaderen met de vraag of zij een bijdrage willen en kunnen leveren. De ondernemers die een bijdrage leveren, krijgen als hartelijke dankzegging een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie.

Uitgeverij Nolin Uitgevers verzorgt o.a. het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs. Het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs bestaat onder andere uit magazines, poster, folders en anti-pest certificaten. De stichting heeft als doel het bevorderen van een veilig schoolklimaat op de scholen en het voorkomen van ongehoord gedrag.

Een leerling van het Willem Lodewijk Gymnasium uit Groningen heeft onlangs folders van Stichting Veilig Onderwijs aangevraagd. De folders worden gebruikt voor een spreekbeurt op school. Deze bestelling is geheel kosteloos en natuurlijk met veel plezier in orde gemaakt door Nolin Uitgevers. Tevens is het opgestuurd naar de leerling.


Een andere opdrachtgever van Nolin Uitgevers is Stichting Ondersteuning Gehandicapten (STOG). De stichting is opgericht in het jaar 2007 en richt zich op ouders/verzorgers van mensen met een verstandelijke beperking. STOG heeft als doel informatie te delen met en in het belang van iedereen die hierbij betrokken is.

Onlangs heeft Stichting Conaction uit Roosendaal aangegeven informatie magazines van Stichting Ondersteuning Gehandicapten te willen ontvangen om informatie te kunnen verstrekken aan bezoekers. Wederom is deze bestelling geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt door uitgeverij Nolin Uitgevers.


Uitgeverij Nolin Uitgevers is trots om zowel Stichting Veilig Onderwijs als Stichting Ondersteuning Gehandicapten haar opdrachtgevers te mogen noemen.

Bent u ook geïnteresseerd in informatie over Stichting Veilig Onderwijs of Stichting Ondersteuning Gehandicapten? U kunt geheel kosteloos bij uitgeverij Nolin Uitgevers een professioneel informatie magazine van één of beide stichtingen aanvragen.

Hartelijk dank voor het lezen van dit artikel. 

vrijdag 19 mei 2017

Succes bereik je niet alleen

Samenwerken is belangrijker dan je denkt. Door samen te werken zijn mensen in staat betere resultaten te behalen. Je stelt een gemeenschappelijk doel vast die je dan vervolgens samen probeert te bereiken. Geven en nemen is van essentieel belang, want nogmaals samen kom je verder dan alleen.

Samenwerken wordt gezien als een belangrijke competentie, want het is een efficiënte manier om doelen te bereiken. Elk persoon binnen een groep of organisatie beschikt over bepaalde vaardigheden en het is van belang om die vaardigheden met elkaar te delen om tot een goed eindresultaat te kunnen komen. Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen is afstemming belangrijk. Tijdens het samenwerken maak je gebruik van elkaars kwaliteiten en probeer je elkaar aan te vullen, zodat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen. 

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor succes is verantwoordelijkheid, want samen ben je verantwoordelijk voor het resultaat. Gezamenlijke verantwoordelijkheid geeft aan dat iedereen in het team invloed heeft op het resultaat, op de besluitvorming en de werkwijze. Teamleden raken hierdoor betrokken en kunnen zich binden aan het doel. Het is belangrijk om elkaar te helpen en te ondersteunen wanneer dat nodig is, want soms kan je een beetje hulp goed gebruiken. Om succesvol samen te werken is het van belang om concrete doelen vast te stellen, duidelijke afspraken te maken, elkaar te vertrouwen, naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren. Door op de juiste manier samen te werken en de informatie te delen weet je wat je aan elkaar hebt.

Je hoeft geen beste vriendjes te zijn om samen te kunnen werken. Het gaat er juist om dat je elkaar kunt aanspreken om duidelijk te maken wat goed en wat minder goed gaat. Om te kunnen overleggen over de rol- en taakverdeling, want een goede verdeling is belangrijk voor het succes van het team. Communiceren is dus een belangrijke voorwaarde om de samenwerking succesvol te laten verlopen.

Om zo goed mogelijk samen te werken is het nodig om elkaar feedback te geven. Je kunt kritiek krijgen en het is dan belangrijk om daar open voor te staan. Het kan zo zijn dat iemand vindt dat je iets op en andere manier moet doen. Positief blijven en er over nadenken is het beste wat je dan kunt doen. Wellicht kan feedback zorgen voor verbeteringen.

Uitgeverij Nolin Uitgevers werkt sinds haar oprichting in opdracht voor vele stichtingen en verenigingen (goede doelen) in Nederland. Deze goede doelen hebben voor het uitgeven van een professionele publicatie zowel financieel als kennis nauwelijks tot geen draagvlak en kunnen ondersteuning goed gebruiken. Deze samenwerking heeft dan ook als doel de stichtingen en verenigingen, waarmee uitgeverij Nolin Uitgevers samenwerkt, geheel kosteloos te voorzien van professionele publicaties. Dankzij deze publicaties kunnen de goede doelen communiceren met hun leden, doelgroep, etc. en dit kan van invloed zijn op het voortbestaan op langere termijn. Uitgeverij Nolin Uitgevers heeft als doel stichtingen en verenigingen in Nederland geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie en dit wordt gedaan middels een bijdrage van ondernemers in de betreffende regio waar de publicatie gaat verschijnen.

Het personeel van uitgeverij Nolin Uitgevers werkt samen als één team om dit doel te bereiken. Iedereen zet zich optimaal in om zoveel mogelijk bijdrage te leveren en een belangrijke deel uit te maken van het team. Tevens zorgt een fijne samenwerking voor plezier op het werk.

woensdag 17 mei 2017

Communicatie

Communicatie is vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel mensen denken dat communicatie alleen praten en schrijven is, maar eigenlijk is dat niet zo. Je kan ook communiceren door te kijken, door te lezen en door te luisteren. Ook kan je communiceren met je lichaamstaal en soms verklap je veel meer met je lichaamstaal dan woorden kunnen uitdrukken. Communicatie heeft voor ons een grote waarde en een wereld zonder communicatie is haast niet voor te stellen.

We communiceren om onze wensen, behoeftes en meningen duidelijk te maken. Communicatie wordt altijd gedaan door minimaal twee personen. De zender van de boodschap wil bepaalde informatie overdragen aan de ontvanger. De ontvanger begrijpt dit en kan een boodschap terug geven. Communiceren kan gezien worden als een belangrijke behoefte in onze leven. Het is van belang om zo goed mogelijk te communiceren, maar de communicatie kan helaas ook fout gaan. Een foute communicatie kan negatieve effecten als gevolg hebben, bijvoorbeeld frustratie, misverstanden en conflicten op het werk.

We worden steeds meer afhankelijk van communicatie. De oorzaak hiervan is dat er een grote groei is in het aantal communicatiemiddelen en dat er nog steeds mensen op zoek zijn naar nieuwe middelen om te communiceren. Bellen, sms’en, mailen, skype, facebook, twitter, Face-Time, etc. zijn een aantal voorbeelden van communicatiemiddelen die door vele mensen gebruikt worden. Wat vroeger mond-tot-mond aan elkaar gecommuniceerd werd, wordt tegenwoordig met een mail heel eenvoudig verstuurd naar meerdere personen tegelijk.

Ook maakt communicatie een belangrijk onderdeel uit van je werk. Door middel van communicatie kan je beter samenwerken met je collega’s, krijg je taken die je moet uitvoeren, kan je vragen stellen aan je leider en kan je overleggen met anderen. Een goede communicatie op het werk is van groot belang voor het bedrijf, want een goede communicatie zorgt voor de kwaliteit van het werk en de sfeer op de afdeling.

Het is zeer belangrijk om zo effectief mogelijk te communiceren. Door op een effectieve manier informatie uit te wisselen, wordt je door anderen beter begrepen en kan je de contacten met hen verbeteren. Dit is voornamelijk belangrijk wanneer je werkt in teamverband. Als je in teamverband succesvol wilt zijn, is een goede communicatie een vereiste. Door goed te communiceren weet je wie wat doet en wat er van jou verwacht wordt. Het is dus voor iedereen belangrijk om bewust te zijn van de effecten van een goede communicatie.

Een goede communicatie staat bij uitgeverij Nolin Uitgevers bovenaan. Dit geldt zowel voor interne als externe communicatie. Uitgeverij Nolin Uitgevers is zich ervan bewust dat een goede communicatie nodig is om als bedrijf zijnde succesvol te zijn. Van het personeel wordt verwacht dat zij goed samenwerken en elkaar ondersteunen wanneer dat nodig is, daarom is het belangrijk om onderling goed met elkaar te communiceren. Ook proberen de leidinggevenden intern goed te communiceren om ervoor te zorgen dat iedereen zijn werkzaamheden op de juiste manier kan uitvoeren. Kortom, een goede communicatie op de afdeling is van belang om goede resultaten te halen. 

Klantvriendelijkheid

Klantvriendelijkheid staat bij vele mensen hoog in het vaandel, maar toch is het zo dat vele bedrijven niet hoog genoeg scoren op dit punt. Binnen een bedrijf draait bijna alles om de klant. Het is belangrijk om ze tevreden te houden, want een tevreden klant komt altijd terug. Het is dan ook de bedoeling dat je een klant zo goed mogelijk te woord staat tijdens een gesprek. De klanten willen graag aandacht krijgen en verwachten een goede service.

Tijdens zo’n gesprek met de klant is het belangrijk dat je de focus legt op de wensen en behoeften van de klant en niet alleen praat over jezelf en jouw product/dienst. Klanten willen graag dat je ze begrijpt, snapt wat het probleem is en daar een oplossing voor bedenkt. Dit allemaal heeft te maken met klantvriendelijkheid. Goed luisteren en het stellen van juiste vragen zijn van belang om de klant zo goed mogelijk te helpen.

Om de klantvriendelijkheid te verbeteren is het genoodzaakt om eerst voor jezelf duidelijk te maken wat de klant van je wil en van je verwacht. Om dit te kunnen achterhalen is het belangrijk om na te gaan waar de behoeften van de klanten liggen en daar vervolgens op in te spelen. Het verbeteren van klantvriendelijkheid begint bij de behoefte van de klant. Het stellen van vragen, luisteren en observeren zijn de kernwoorden om de behoefte te kunnen achterhalen.

Voor een bedrijf is het gunstig wanneer de klantvriendelijkheid in orde is, want tevreden klanten kunnen zorgen voor het boeken van succesvolle resultaten. Met een hogere klantvriendelijkheid zullen klanten minder snel overstappen naar een concurrent en is de kans groot dat zij een herhalingsaankoop zullen doen. Een concurrentievoordeel en klanten die vaker een aankoop doen is voordelig voor een bedrijf.

Er wordt weleens gesproken van de 80/20 regeling, oftewel de wet van Pareto. Deze regeling houdt in dat 80% van de omzet van 20% van de klanten komt. Het is dus van belang om bestaande klanten te binden en hun loyaliteit te vergroten. Ook is het namelijk zo dat het werven van nieuwe klanten meer tijd, geld en energie kost dan het behouden van bestaande klanten. Daarom is het van essentieel belang om deze bestaande klanten tevreden te houden.

Uitgeverij Nolin Uitgevers hecht veel waarde aan haar klanten en streeft dan ook naar een 100% tevredenheid van haar klanten. Alle medewerkers worden er op getraind om de klanten op een vriendelijke manier te helpen/bedienen en alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden zodat er geen vraagtekens overblijven.

Ondanks dat uitgeverij Nolin Uitgevers er alles aan doet om de wensen en behoeften van klanten te vervullen, kan het soms anders gaan dan van te voren verwacht. Iedereen maakt wel eens een fout, maar het gaat er juist om hoe je daar mee omgaat. Indien er een fout is gemaakt, wil uitgeverij Nolin Uitgevers leren van de gemaakte fout(en) door goed te luisteren en samen met de klant tot een oplossing te komen. Hierdoor kan uitgeverij Nolin Uitgevers de gemaakte fout verbeteren en de klant alsnog tevreden stellen.

Hartelijk dank voor het lezen van deze blog.

maandag 15 mei 2017

Het belang van reclame maken

Bedrijven proberen op meerdere manieren de verkoop van producten en/of diensten te stimuleren. Om dit te kunnen doen is het belangrijk om de producten en/of diensten onder de aandacht te brengen. Dit is dan ook de voornaamste reden om als ondernemer reclame te maken. Reclame is een belangrijke vorm van communicatie om een bepaalde boodschap over te brengen aan de mensen. Naast het zorgen voor bekendheid willen bedrijven d.m.v. adverteren mensen aanzetten tot een actie, en meestal is dat een aankoop. Gedragsverandering van mensen door ze aan te zetten tot een actie neemt dan ook vaak financiële of andere voordelen met zich mee, tevens is dit de uiteindelijke doel van reclame maken.

Naast het overhalen van consumenten om een bepaalde dienst en/of product te kopen en het vergroten van naamsbekendheid kan een bedrijf ook een ander doel hebben om reclame te maken. Voor een bedrijf is het namelijk ook belangrijk dat mensen een positieve houding aannemen. Bedrijven willen graag het beeld dat de consument heeft van een product/merk/dienst positief beïnvloeden, daarom is het juist zo belangrijk om de boodschap goed over te brengen d.m.v. goede communicatie. Hoe een consument naar een product/merk/dienst kijkt, hoe hij/zij erover denkt, en wat hij/zij ervan vindt zijn de punten die bedrijven graag positief willen beïnvloeden.

Het maken van reclame kan gezien worden als een investering. Het kan zo zijn dat een bedrijf de beste producten of diensten heeft, maar als niemand het weet levert het ook vrij weinig op. Om als bedrijf zijnde succesvol te zijn, is reclame dus van essentieel belang. Een gerichte advertentie met een duidelijke boodschap zal ervoor zorgen dat een bedrijf kan groeien. Om jezelf te onderscheiden is het belangrijk om reclame te maken die uniek is. Als de reclame niet opvallend genoeg is en net zo is als alle andere reclames, dan is er een kleine kans dat de boodschap blijft hangen bij de mensen.

Voor goede doelen in Nederland gaat het helaas niet zo makkelijk als gezegd, want het communiceren met de leden, achterband, doelgroep, etc. kost zowel geld als tijd. En aangezien de mogelijkheden bij zo’n vereniging/stichting beperkt zijn, is dit in de meeste gevallen een probleem. Voor goede doelen is het genoodzaakt om goed en gestructureerd te communiceren met mensen en als dit niet lukt, is de kans op succes minimaal.

Uitgeverij Nolin Uitgevers heeft dan ook als hoofddoel deze goede doelen in Nederland te ondersteunen. De uitgeverij verzorgt voor hen geheel kosteloos professionele publicaties in de vorm van een poster, brochure, folder en magazine. Hierdoor is het voor stichtingen/verenigingen mogelijk om te communiceren met de mensen en een bepaalde boodschap over te brengen. Dit doet uitgeverij Nolin Uitgevers niet alleen. Nolin Uitgevers benadert in opdracht van de opdrachtgever (het betreffende goede doel) ondernemers in de regio met de vraag of zij een financiële bijdrage kunnen en willen leveren. De ondernemers die mee willen werken krijgen dan ook een keurige naamsvermelding als dankzegging. Dankzij het werk van Nolin Uitgevers en de bijdrage van vele sympathieke ondernemers worden deze goede doelen in Nederland ondersteunt d.m.v. een voor hen geheel kosteloze professionele publicatie.   

dinsdag 2 mei 2017

Milieuvriendelijk te werk gaan

Het beschermen van de natuur ligt in onze handen. Een duurzame omgeving is dan ook een goede manier om een bijdrage te leveren aan het milieu.  Naast dat het van belang is voor een beter milieu, kan een organisatie op deze wijze flink wat geld besparen. Dit komt voornamelijk doordat het bedrijf dan bewuster en zuiniger omgaat met bepaalde dingen zoals papier en energie.

Iedereen kan een steentje bijdragen aan een beter milieu en een duurzame werkplek, te beginnen met het papiergebruik. Het komt heel vaak voor dat papier onnodig wordt gebruikt, terwijl er vele manieren zijn om op papier te besparen. Zo kunnen veel processen digitaal worden uitgevoerd.

Hierbij kun je denken aan nieuwsbrieven via de mail in plaats van papieren nieuwsbrieven. Ook kunnen de agenda’s tegenwoordig digitaal worden bijgehouden in plaats van een ouderwetse agenda. Dit is mogelijk d.m.v. de digitale agenda’s op je telefoon of laptop/computer. En wanneer je echt iets moet afdrukken, doe het dan dubbelzijdig om zo het papiergebruik te beperken tot een minimum. Indien je toch papier nodig hebt, kun je er voor kiezen om gerecycled papier te gebruiken. Kortom, er zijn vele verschillende mogelijkheden om het papier op de juiste manier te gebruiken om een bijdrage te kunnen leveren aan het milieu.

Naast het papier is het mogelijk om milieuvriendelijk om te gaan met het afval. Het is belangrijk om het afval te scheiden. Papier, blikjes, glas, batterijen, etc. kunnen gescheiden worden. Om dit te kunnen toepassen is het van belang dat alle medewerkers hiervan op de hoogte zijn, zodat alles in de juiste prullenbakken terecht komt. Een ander punt wat een bijdrage kan leveren, is om goed te kijken of iets hergebruikt kan worden voordat het weggegooid wordt. Zo kunnen kartonnen dozen wellicht opnieuw gebruikt worden om dingen op te sturen.

Steeds meer mensen maken vaker de keuze voor duurzame producten die beter zijn voor het milieu. Ook bij je energie kun je kiezen voor een milieuvriendelijke manier. Groene energie is elektriciteit die is opgewekt uit duurzame energiebronnen. Hierbij kun je denken aan windenergie, zonne-energie, waterenergie en zelfs energie opgewekt uit afval. De afgelopen jaren zijn steeds meer Nederlanders bewuster geworden van groene energie en daarom besluiten steeds meer mensen om groene energie te gebruiken. Dit is voor zowel particulieren als ondernemers een goede mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het milieu.

Ook probeert uitgeverij Nolin Uitgevers een bijdrage te leveren aan het milieu door gebruik te maken van groene energie. Daarnaast probeert de uitgever haar afval zo goed mogelijk te scheiden. Ook wordt er op het kantoor veel gebruik gemaakt van natuurlijk licht, doordat er op de meeste plekken veel ramen aanwezig zijn. Dit zorgt ervoor dat er minder energie verbruikt wordt. Het is dus heel belangrijk dat we met z’n alle proberen de natuur zo goed mogelijk te beschermen door milieuvriendelijk te zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden om een milieuvriendelijke omgeving te creëren, er zijn genoeg andere manieren om dit te bereiken.

Hartelijk dank voor het lezen van deze blog.

zondag 30 april 2017

Markt van uitgeverij Nolin Uitgevers

Uitgeverij Nolin Uitgevers opereert in een markt waarin het goede doelen in Nederland ondersteunt. Het is een markt waarbij je elkaar nodig hebt om dingen te bereiken. De stichtingen en verenigingen in Nederland kunnen de hulp van uitgeverij Nolin Uitgevers inschakelen om geheel kosteloos een professionele publicatie uit te geven.

Sinds haar oprichting werkt Nolin Uitgevers voor vele verschillende stichtingen en verenigingen in Nederland die zich inzetten voor een maatschappelijke doel. Het creëren van een veilig schoolklimaat, het welzijn van dieren, het ondersteunen van mensen met een chronische beperking, etc. zijn een aantal voorbeelden van maatschappelijke doelen van stichtingen en verenigingen. Voor elk(e) bedrijf/organisatie is het uitermate van belang om de vastgestelde doelen te behalen, maar dat kan soms verhindert worden door bepaalde oorzaken. Een voorbeeld van zo’n oorzaak is dat een stichting/vereniging een tekort heeft aan financiële middelen. Daarnaast kan kennis ook een punt zijn. Wat is er allemaal nodig om een professionele publicatie uit te kunnen geven?

Dit is ook de reden dat de opdrachtgevers van uitgeverij Nolin Uitgevers, de stichtingen en verenigingen, erg tevreden zijn over de samenwerking. Uitgeverij Nolin Uitgevers heeft als doelstelling om stichtingen en verenigingen waarbij de financiële middelen en/of de kennis ontbreekt om een professionele publicatie te kunnen uitgeven zo goed mogelijk te ondersteunen.

De professionele publicaties worden uitgegeven in de vorm van een poster, folder, brochure of magazine. Deze professionele publicaties worden door uitgeverij Nolin Uitgevers geheel kosteloos uitgegeven en dit kan zowel een eenmalige of een periodieke publicatie zijn. Dit kan de uitgeverij doen middels haar SponsorPublicatieConcept. De uitgeverij neemt de kosten voor het verzorgen van een publicatie op zich, waardoor de verenigingen en stichtingen veel geld, energie en tijd kunnen besparen. Uitgeverij Nolin Uitgevers mag in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de regio benaderen en hen vragen om een keertje te willen meewerken aan het mede mogelijk maken van de betreffende publicatie. Als hartelijke dankzegging krijgen de sympathieke ondernemers een keurige naamsvermelding in de publicatie.

Communicatie met de doelgroep, achterban, leden, etc. is een zeer belangrijke factor om doelstellingen te behalen. Door middel van een professionele publicatie is het dan ook mogelijk om te communiceren met de doelgroep en hen te informeren over bepaalde zaken, waardoor het behalen van doelstellingen een stapje dichterbij komt. Een professionele publicatie kan gezien worden als een belangrijk marketinginstrument die een bijdrage kan leveren om publiciteit te genereren, te investeren in bestaande relaties, nieuwe donateurs/sponsoren/vrijwilligers te werven, doelen te behalen, etc. En dit is voor stichtingen en verenigingen geheel kosteloos mogelijk dankzij het werk van uitgeverij Nolin Uitgevers. Tevens is dit de markt waar uitgeverij Nolin Uitgevers in werkt.

Uitgeverij Nolin Uitgevers heeft al vele langdurige en plezierige samenwerkingen opgebouwd en dit wil de uitgeverij in de toekomst blijven doen. Goede doelen zijn er om zich in te zetten voor maatschappelijke- en sociale problemen en uitgeverij Nolin Uitgevers zet zich dan ook graag in ter ondersteuning hiervan.

Hartelijk dank voor het lezen van deze blog. Uitgeverij Nolin Uitgevers probeert wekelijks een blog te plaatsen op dit medium.

vrijdag 28 april 2017

Identiteit en imago van Nolin Uitgevers

Voor alle organisaties is het van belang om de juiste identiteit en imago uit te stralen. Dit is een essentieel punt, want je wilt natuurlijk dat iedereen een goed en positief beeld bij jou heeft. Uitgeverij Nolin Uitgevers vindt het belangrijk om deze zaken goed op orde te hebben en verricht dan ook meerdere taken om dit zo goed mogelijk uit te voeren.

Het imago is de beeldvorming die kleeft aan een product, persoon of organisatie. Vaak wordt er bij een imago gesproken over de reputatie van een bepaald merk, product, dienst, etc. in de ogen van het publiek. Een goede reputatie is voor een bedrijf een belangrijke factor om succesvol te zijn. Nolin Uitgevers is hier dan ook bewust van en probeert haar reputatie altijd zo hoog mogelijk te houden. Om het gewenste imago te hebben, geeft Nolin veel aandacht aan kwaliteit en service, want dit zijn belangrijke kenmerken die zorgen voor een positief imago.

De in Hoogezand gevestigde uitgeverij Nolin Uitgevers hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar producten. Om de producten kwalitatief gezien goed te houden, maakt de uitgeverij gebruik van de juiste en beste materialen. Het materiaal wat gebruikt wordt is een belangrijke factor voor de kwaliteit van de producten. Naast de kwaliteit is het voor de uitgeverij belangrijk om servicegericht zijn en de klanten zo goed mogelijk te bedienen. Nolin Uitgevers heeft haar personeel zo getraind dat zij er voor zorgen dat alle vragen die binnenkomen zo goed mogelijk beantwoord worden en dat er geen vraagtekens over blijven.

Minstens zo bepalend voor de reputatie is in zo'n geval de wijze waarop personen en organisaties omgaan met een dergelijk voorval. Wordt dit op een nette manier opgelost, dan kan dit alsnog ten goede komen aan het imago.

Tevens streeft Nolin Uitgevers naar 100% tevredenheid van haar klanten door alle wensen en behoeften te vervullen.

Ook is de identiteit een belangrijke factor die meetelt tijdens het creëren van een bepaald beeld over een onderneming. De identiteit vertegenwoordigt de organisatie en bevat alle uiterlijke en innerlijke kenmerken van het bedrijf. Zo heeft Nolin Uitgevers een vriendelijk en professioneel uiterlijk en werkt het personeel in een formele en moderne omgeving. De uitgeverij heeft als hoofddoel goede doelen in Nederland te ondersteunen door hen geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. Dit wordt gedaan door de fantastische ondersteuning van sympathieke ondernemers in Nederland. Uitgeverij Nolin Uitgevers wil zichzelf onderscheiden van andere organisaties door een belangrijke bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij. Als deze zaken op een goede manier worden overgebracht op de doelgroep zullen zij de organisatie beter gaan herkennen.

Hartelijk dank voor het lezen van deze blog. Uitgeverij Nolin Uitgevers is actief op twee verschillende blogaccounts, namelijk http://nolinuitgevers.blogspot.nl/ en http://nolinbinnenhofblog.nl/ Hierop probeert Nolin Uitgevers regelmatig met interessante en actuele onderwerpen te komen. Daarnaast worden er op beide blogaccounts regelmatig verslag gedaan van verschenen publicaties, verzorgde bestellingen, deelname aan- of sponsoring van evenementen, donaties gedaan door Nolin Uitgevers aan goede doelen en nog veel meer leuke onderwerpen.

dinsdag 25 april 2017

Wij zijn opzoek naar jou!

Ben jij op zoek naar een fulltime/parttime baan waarbij je jouw commerciële en communicatieve vaardigheden kunt toepassen en verder kunt ontwikkelen? Dan ben jij degene die wij zoeken ter versterking van ons team!

Nolin is een sterk groeiende en creatieve organisatie die opzoek is naar commerciële talenten om het verkoopteam te versterken. Als commercieel medewerker ben je enthousiast en servicegericht bezig met het binnenhalen van sponsorbijdragen. Het is een uitdagende functie waarbij er veel ruimte is voor creativiteit en zelfstandigheid.

Wie zijn wij?
Nolin is een uitgeverij, gevestigd in Hoogezand (Groningen), die professionele publicaties ten behoeve van verenigingen en stichtingen uitgeeft in Nederland. Het uitgeven van deze publicaties doen wij geheel kosteloos en om dit te kunnen financieren benaderen wij ondernemers in de betreffende regio’s die mogelijk willen ondersteunen. Een commercieel medewerker houdt zich dan ook bezig met het benaderen van ondernemers met als doel het werven van ondersteuningen waardoor de kosten van deze publicaties behartigd kunnen worden. Deze sympathieke ondernemers krijgen als hartelijke dankzegging een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie. 


We zoeken commerciële medewerkers die voldoen aan onderstaande eisen:

• Minimaal MBO werk- en denkniveau (commercieel)
• Sterke communicatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Woonachtig in de provincie Groningen
• Een goede telefoonstem
• Ervaring als telefonisch verkoper
• Je bent klantvriendelijk, servicegericht, sociaal vaardig,
• Gedreven, zelfstandig en proactief

Contact met Nolin Uitgevers

Voldoe je aan de eisen en ben je geïnteresseerd in de functie als Commercieel Medewerker bij Nolin B.V.?

Mail dan je sollicitatiebrief (Motivatiebrief en CV) naar receptie@nolin.nl en/of studio@nolin.nl om ons ervan te kunnen overtuigen dat jij degene bent die wij zoeken. Wij nemen dan z.s.m. contact met je op.


Voor meer informatie kun je terecht op de website: www.nolin-binnenhofprojecten.nl of telefonisch contact opnemen via de telefoonnummer 0598-398 800.

maandag 24 april 2017

Het belang van stage

Tijdens de studie is het gebruikelijk dat studenten stage lopen bij een bedrijf die hij/zij zelf kiest. De stageperiode is een zeer belangrijk onderdeel van je opleiding en het verschilt per opleiding hoelang zo’n periode duurt. Tijdens de stage hebben studenten de mogelijkheid om het geleerde in praktijk te brengen, waardoor zij zichzelf kunnen testen. Daarnaast leren de studenten het werk in een vakgebied om uiteindelijk te kunnen bepalen of het wel of niet past bij zijn/haar interesses.

Het komt heel vaak voor dat studenten niet weten welke kant ze op willen gaan en dat kan je dan het beste achterhalen door ervaring op te doen tijdens een stage. Je leert een heleboel dingen over het werk in jouw vakgebied en over de bedrijfscultuur. Dit is belangrijke informatie voor je toekomstige werkcarrière. Samen met collega’s ervaar je hoe je te werk gaat binnen een bedrijf en krijg je meer inzicht in je toekomstige beroep. Ook is het een goede mogelijkheid om je communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en je sociale netwerk uit te breiden.

Het vinden van een passende stageplek is dan ook een belangrijk punt. Het lopen van stage bij een verkeerd bedrijf zou een gemiste kans zijn voor je verdere loopbaan. Daarom is het van belang om van te voren voor je zelf duidelijk te maken wat je van je stage verwacht en wat je uiteindelijk allemaal wilt leren. Naast dat het voor jou duidelijk is wat jouw criteria is, is het ook belangrijk om duidelijk te maken wat jij hebt te bieden. Wat is jouw toegevoegde waarde voor het bedrijf, wat zijn jouw sterke en zwakke punten, etc. Dus is het van belang om van te voren duidelijk te maken wat jij te bieden hebt en wat het bedrijf voor jou kan betekenen.

Je moet eigenlijk altijd ruim op tijd beginnen met het zoeken naar een bedrijf waar je stage kunt lopen. Er zij vele stageplekken met leuke stageopdrachten en het zou jammer zijn dat wanneer je solliciteert te horen krijgt dat je te laat bent.

Andersom is een stagiair(e) voor een bedrijf veel meer dan alleen een goedkope arbeidskracht. Een stagiaire geeft de organisatie vaak een verfrissende en nieuwe kijk op verschillende zaken en is dus zeker een meerwaarde voor het bedrijf.

Studenten beschikken over veel kennis en ideeën, en dit kan voor een bedrijf heel handig zijn.  Stagiaires vragen vaak veel over dagelijkse processen, waardoor je wellicht opnieuw gaat nadenken over bepaalde gang van zaken. Dit kan leiden tot nieuwe ideeën en misschien tot een aantal verbeterpunten.

Daarnaast zijn stagiaires flink flexibel. Zij kunnen vaak veel voor het bedrijf doen, ze zijn erg flexibel in hun werkzaamheden en werkplekken. Aangezien stagiaires doelgericht en resultaat gericht te werk gaan zullen zij zich volledig inzetten voor het bedrijf, want zij willen zich bewijzen door te laten zien wat zij in huis hebben. Een andere positief punt van stagiaires is dat zij heel snel dingen leren. Zij hebben natuurlijk nog geen eigen werkwijze gecreëerd en kunnen daarom alles snel aanleren.

De opkomst van Online Marketing

Vandaag de dag speelt marketing een grote rol in onze maatschappij. Er wordt bijna overal gebruik gemaakt van marketing, terwijl veel mensen dat niet door hebben. Marketing kom je op vele verschillende plekken tegen en dit kan zowel bewust als onbewust zijn. Je komt het bijvoorbeeld tegen tijdens het TV kijken of als je aan het winkelen bent in het centrum.  Het zijn niet alleen bedrijven/organisaties die aan marketing doen, maar ook een politieke partij of een voetbalverenging doet aan marketing tijdens het werven van nieuwe leden en stemmers. Dit wordt dan o.a. gedaan door het uitdelen van folders, brochures, etc.

Bedrijven, stichtingen, politieke partijen, etc. hebben verschillende redenen om aan marketing te doen.  Je kan aan marketing doen om als bedrijf zijnde meer winst te genereren, je kan aan marketing doen om meer leden te werven, maar je kan ook als doel hebben het winnen van een verkiezing en zo zijn er vele andere redenen om aan marketing te doen. 

Marketing kent vele definities. De meest gebruikelijke definitie voor marketing is; alle activiteiten die gedaan worden om de verkoop van je producten of diensten te bevorderen. Om de verkoop van je diensten of producten te bevorderen is het van belang om de behoeften en wensen van je doelgroep te onderzoeken, maar om dit te kunnen doen moet eerst geanalyseerd worden wie de doelgroep is. Vervolgens moet er ingespeeld worden op de wensen en behoeften van de doelgroep en er moet een marketingstrategie ontwikkelt worden om de verkoop van de producten of diensten te bevorderen.  Kortom, marketing is niet alleen het verkopen van een product/dienst of het maken van reclame, maar het zijn meerdere processen die worden gedaan om uiteindelijk winst te maken, leden te werven , etc.

Online Marketing 
Het internet is niet weg te denken uit ons leven. Steeds meer mensen maken gebruik van het internet en de tijd die ze doorbrengen op het internet neemt steeds meer toe.  Om marketing doelen te bereiken wordt er veel gebruik gemaakt van het internet.  De marketing van producten of diensten d.m.v. het internet wordt Online Marketing genoemd.  Dit zijn alle marketing activiteiten die uitgevoerd worden om de producten en diensten onder de aandacht te brengen.

De opkomst van de mobiele telefoons heeft er voor gezorgd dat steeds meer mensen vaker actief zijn op het internet. Dit is een belangrijke kans voor organisaties om daar op in te spelen en gebruik te maken van online marketing. Het ontvangen van nieuwsbrieven en reclames via de mail is dan ook een voorbeeld hiervan.

Een andere belangrijke marketing techniek is Social Media. Social Media zijn online platforms die ingezet worden om marketing doelen te behalen en tevens is het een populair communicatiemiddel.  Het creëren van naamsbekendheid en het hebben van interactie met je doelgroep is één van de belangrijkste marketing doelen via Social Media die gehanteerd worden. Via deze online platforms is het mogelijk om content te plaatsen in de vorm van een bericht, afbeelding , video, etc.


Al met al, heeft de opkomst van internet er voor gezorgd dat marketing doelen bereikt kunnen worden via meerdere kanalen. Vele organisaties proberen hier gebruik van te maken door actief te zijn op het internet en het uitvoeren van activiteiten om de doelstellingen te bereiken.


dinsdag 4 april 2017

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V verzorgt geheel kosteloos meerdere bestellingen schoolmateriaal Stichting Veilig Onderwijs

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. (zie ook de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl of www.nolinuitgevers.nl) werkt al jarenlang voor vele verschillende goede doelen in Nederland. Deze goede doelen zijn verenigingen en stichtingen die zich voor een maatschappelijk doel inzetten. Het doel van al deze samenwerkingen is het geheel kosteloos verzorgen van professionele publicaties. Uitgeverij Nolin Uitgevers werkt o.a. voor Stichting Veilig Onderwijs (zie ook de website www.stichtingveiligonderwijs.nl/uitgever-nolin.html).

Stichting Veilig Onderwijs heeft als doel het creëren van een veilig schoolklimaat op de (basis)scholen in Nederland. Nolin Uitgevers is al jarenlang een betrouwbare partner in de verzorging van het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs. Nolin Uitgevers zorgt er o.a. voor dat het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs geheel kosteloos wordt verzorgt en verspreid onder basisscholen, scholen van het voortgezet onderwijs, stichtingen gerelateerd aan (basis)scholen, etc. in Nederland. Het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs bestaat onder meer uit magazines, posters, folders en anti-pest certificaten.

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. kan stichtingen en verenigingen in Nederland geheel kosteloos voorzien van professionele publicaties middels haar SponsorPublicatieConcept. Dit houdt in dat Nolin Uitgevers in opdracht van haar opdrachtgevers ondernemers in dezelfde regio mag benaderen en hen mag vragen of zij een bijdrage kunnen en willen leveren. Deze ondernemers krijgen als hartelijke dankzegging voor hun sympathieke bijdrage een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie.

Stichting Veilig Onderwijs is volop in actie om een sociaal en veilig schoolklimaat te creëren op de (basis)scholen in Nederland. De professionele publicaties die verzorgt worden door Nolin Uitgevers spelen een belangrijke rol om dit doel te realiseren. Hierdoor is het voor Stichting Veilig Onderwijs mogelijk om de achterban, doelgroep, (belangrijke) relaties, sponsoren, donateurs, etc. geheel kosteloos te bereiken. Dit alles zorgt ervoor dat Nolin Uitgevers vele (bij)bestellingen ontvangt voor het schoolmateriaal van het Stichting Veilig Onderwijs. Zo zijn er onlangs de volgende (bij)bestellingen in orde gemaakt door Nolin Uitgevers:

1)Stichting Organisatie Kidsday uit Helmond (Noord-Brabant) heeft onlangs een bestelling geplaatst voor de magazines, posters en folders van Stichting Veilig Onderwijs. De missie van Stichting Veilig Onderwijs is het creëren van een veilig schoolklimaat, dus is het uitermate van belang dat het schoolmateriaal zoveel mogelijk wordt verspreid. Deze bestelling is door Nolin Uitgevers B.V. geheel kosteloos in orde gemaakt en onlangs opgestuurd naar Helmond.


2) Onlangs had de OBS Jan Ligthart uit Zutphen (Gelderland) 17 magazines van het Stichting Veilig onderwijs ontvangen. Hierna is er contact opgenomen met Nolin Uitgevers om extra exemplaren aan te vragen, zodat alle leerlingen één exemplaar mee kunnen nemen naar huis. Goed om te zien dat (basis)scholen gebruik willen maken van het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs. Deze bestelling is wederom geheel kosteloos in orde gemaakt en opgestuurd.


3)Daniël de Brouwerschool uit Wilp (Gelderland) heeft recentelijk een pakket magazines van Stichting Veilig Onderwijs ontvangen. Na ontvangst is er contact opgenomen met de uitgeverij om extra magazines aan te vragen. Het is heel belangrijk dat steeds meer basisscholen aan de slag gaan met het materiaal en zij kunnen dit natuurlijk te allen tijde geheel kosteloos bijbestellen. De magazines zijn geheel kosteloos in orde gemaakt en opgestuurd.


Uitgeverij Nolin Uitgevers wenst iedereen die het geweldige schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs hebben aangevraagd veel succes en plezier toe.

Op een veilig schoolklimaat voor iedereen

maandag 27 maart 2017

Uitgeverij Nolin B.V. verzorgt geheel kosteloos nieuwe publicatie brochure Kwartslag voor Hart & Vaatgroep regio West-Brabant

Nolin B.V. is een uitgeverij en is gevestigd in Hoogezand in de provincie Groningen. De uitgeverij is opgericht in het jaar 2000 en sindsdien werkt de uitgeverij voor vele verschillende goede doelen in Nederland.  Al vanaf het begin van de oprichting zijn er vele plezierige en langdurige samenwerkingen ontstaan en Nolin vindt het belangrijk om dit zo te behouden. De goede doelen waar Nolin voor werkt zijn stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor een maatschappelijke doel. Het zijn maatschappelijke doelen zoals het helpen van mensen met een verstandelijke beperking, een veilig schoolklimaat, welzijn van dieren , etc. Voor meer informatie hierover kunt u een kijkje nemen op de website www.nolinuitgevers.nl en/of www.nolin-binnenhofprojecten.nl.

Eén van de opdrachtgevers van uitgeverij Nolin B.V. is o.a. de Hart & Vaatgroep regio West-Brabant (zie ook website http://www.hartenvaatgroep.nl/regios/west-brabant.html/). Nolin verzorgt vier keer per jaar geheel kosteloos de (leden) brochure ‘Kwartslag’ en levert die af bij haar opdrachtgever op locatie. De Hart & Vaatgroep komt op voor de belangen van alle hart- en vaatpatiënten in Nederland en werkt voortduren aan het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling en de zorg in Nederland. Deze publicatie is gericht op de regio West-Brabant.

De publicaties worden geheel kosteloos in orde gemaakt door Nolin B.V. middels haar SponsorPublicatieConcept. Dit houdt in dat de uitgeverij in opdracht van de Hart & Vaatgroep regio West-Brabant ondernemers uit dezelfde regio mag benaderen en hen mag vragen of zij een financiële bijdrage kunnen en willen leveren om zo de uitgave van de publicatie mede mogelijk te maken.  De sympathieke ondernemers die een bijdrage leveren krijgen een keurige naamsvermelding in de uitgave als een bedankje.

Nolin beschikt over een eigen professionele studio en daar worden de nieuwe kopij/redactionele stukken in ontvangst genomen. Vervolgens worden ze geheel naar wens van de opdrachtgever opgemaakt. Het drukken vindt pas plaats wanneer de opdrachtgever helemaal tevreden is en het goed keurt. 100% tevredenheid van de opdrachtgever staat bij Nolin BV altijd voorop. Dit hele proces wordt uiteraard geheel kosteloos in orde gemaakt door Nolin.

De Hart & Vaatgroep regio West-Brabant heeft de nieuwe publicatie (leden) brochure ‘Kwartslag’ toegestuurd gekregen. De brochure is gedrukt op A5-formaat met 20 pagina’s in een oplage van ruim 1200 exemplaren.  Nolin Uitgevers heeft deze bestelling van de Hart & Vaatgroep regio West-Brabant met veel plezier en geheel kosteloos in orde gemaakt. Uitgeverij Nolin B.V. wenst alle betrokkenen van de Hart & Vaatgroep regio West-Brabant veel leesplezier toe met de nieuwe publicatie van de ‘Kwartslag’.Denkt u na het lezen van de bovenstaande artikel dat uw vereniging of stichting een professionele publicatie hard kan gebruiken? Wacht dan niet langer en neem contact op met Nolin, want bij Nolin bent u aan het juiste adres. Dankzij de SponsorPublicatieConcept van Nolin is het kosteloos verzorgen van een professionele publicatie mogelijk en dat kan natuurlijk zeer voordelig uitpakken voor uw vereniging of stichting. De contactgegevens kunt u vinden op de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl/contact/, de medewerkers van Nolin staan u graag ter woord. Daarnaast kunt u op de onderstaande websites meer informatie vinden over Nolin:
-          www.nolinuitgevers.nl

donderdag 16 maart 2017

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. verzorgt geheel kosteloos meerdere bestellingen schoolmateriaal Stichting Veilig Onderwijs

De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. ( zie ook de website www.nolinuitgevers.nl) werkt o.a. in opdracht voor Stichting Veilig Onderwijs ( zie ook de website www.stichtingveiligonderwijs.nl/uitgever-nolin.html). Deze samenwerking heeft als doel het geheel kosteloos verzorgen van professionele publicaties voor de opdrachtgever. Deze professionele publicaties kunnen geheel kosteloos verzorgt worden middels het SponsorPublicatieConcept van Nolin Uitgevers.

Nolin Uitgevers is een uitgeverij die er o.a. voor zorgt dat de basisscholen, scholen van het voortgezet onderwijs, stichtingen gerelateerd aan (basis) scholen, etc. in Nederland geheel kosteloos voorzien worden van het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs.  Dit schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs zijn publicaties die voornamelijk bestaan uit magazines, posters, folders en anti-pest certificaten.  Tevens is het voor de opdrachtgever ook mogelijk om een bijbestelling te plaatsen.  De wensen en behoeften van de opdrachtgevers zijn voor Nolin één van de belangrijkste punten en 100% tevredenheid van de opdrachtgevers staat op nummer één.

De publicaties kunnen geheel kosteloos verzorgt worden door middel van het SponsorPublicatieConcept van Nolin Uitgevers.  Dit houdt voornamelijk in dat de uitgeverij in opdracht van Stichting Veilig Onderwijs ondernemers mag benaderen en hen mag vragen of zij een financiële bijdrage kunnen leveren om de uitgave van de publicaties mede mogelijk te maken.  Uiteraard krijgen de sympathieke ondernemers die een keertje willen ondersteunen een keurige naamsvermelding als dankzegging.

Stichting Veilig Onderwijs is actief op het gebied van het onderwijs om het pesten op school tegen te gaan en streeft uiteindelijk naar een veilig schoolklimaat.  Om dit te kunnen realiseren levert Nolin BV een belangrijke bijdrage door middel van het verzorgen van het drukwerk, waardoor het voor Stichting Veilig Onderwijs mogelijk is om haar doelgroep te bereiken. Zo zijn er onlangs de volgende bestellingen in orde gemaakt:

Stichting Klimkoord uit Naaldwijk heeft onlangs een bestelling magazines van Stichting Veilig Onderwijs geplaatst . Deze bestelling is geheel kosteloos verzorgt dankzij het SponsorPublicatieConcept. De uitgever heeft de bestelling met plezier in orde gemaakt en heeft zijn uiterste best gedaan voor een mooi eindresultaat.


Stichting Westelijke Tuinsteden uit Amsterdam heeft onlangs het veilig onderwijs magazine basisonderwijs bijbesteld. Een mooie publicatie om een veilig schoolklimaat te creëren.  Ook is deze bestelling geheel kosteloos in orde gebracht en deze week opgestuurd.      Onlangs heeft een bedrijf uit Haaksbergen een pakket magazines besteld van Stichting Veilig Onderwijs , want het magazine wordt in de regio uitgegeven. En natuurlijk is ook deze bestelling geheel kosteloos opgestuurd.


      Het Greijdanus College heeft recentelijk een bestelling geplaatst voor posters van Stichting Veilig Onderwijs. Het is goed om te zien dat basisscholen gebruik willen maken van het schoolmateriaal van Stichting Veilig en Onderwijs. Zoals altijd is ook deze bestelling geheel kosteloos in orde gemaakt en deze week opgestuurd naar Zwolle.


1     De OSG De Hogeberg school uit Den Burg heeft onlangs een bestelling geplaatst voor schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs.  Om het schoolklimaat veilig te maken is het uitermate belangrijk dat de scholen actief gebruik maken van het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs. Deze bestelling is geheel kosteloos verzorgt en opgestuurd.


Naast deze bovengenoemde vijf bestellingen ontvangt Nolin Uitgevers dagelijks vele bestellingen van het schoolmateriaal van Stichting Veilig onderwijs. Uitgeverij Nolin Uitgevers wenst iedereen die gebruik maakt van dit schoolmateriaal succes en plezier toe en bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

Iedereen een veilig schoolklimaat toegewenst!

maandag 6 maart 2017

Uitgeverij Nolin B.V. verzorgt voor opdrachtgever HartTrimClub Arnhem geheel kosteloos nieuwe publicatie (leden)brochure voorjaar 2017

Uitgeverij Nolin B.V. is opgericht in het jaar 2000 en werkt sindsdien in opdracht voor vele verschillende goede doelen in Nederland. Deze goede doelen zijn stichtingen en verenigingen in Nederland die zich inzetten voor een maatschappelijk doel. U kunt hierbij denken aan een veilig schoolklimaat, het welzijn van dieren, mensen met een verstandelijke beperking, etc. Sinds het jaar 2000 zijn er al vele langdurige en plezierige samenwerkingen opgebouwd tussen uitgeverij Nolin B.V. en vele goede doelen in Nederland. Neem voor meer informatie over uitgeverij Nolin B.V. ook eens een kijkje op de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/ of http://www.nolinuitgevers.nl/

Één van de opdrachtgevers van uitgeverij Nolin B.V. is o.a. HartTrimClub (HTC) Arnhem. Onlangs heeft de redactie van opdrachtgever HTC Arnhem de nieuwe kopij/redactionele stukken aangeleverd bij de studio van uitgeverij Nolin B.V. De studio van de uitgeverij is hier vervolgens mee aan de slag gegaan om dit geheel naar wens van de opdrachtgever op te maken. 100% klanttevredenheid staat bij uitgeverij Nolin B.V. voorop! Het doel van de samenwerking die uitgeverij Nolin B.V. heeft met al haar opdrachtgevers is tenslotte ook om een professionele publicatie geheel kosteloos uit te geven die een zo’n groot mogelijke toegevoegde waarde heeft voor de stichting of vereniging. Na het definitieve akkoord van de redactie van opdrachtgever HTC Arnhem op de zetproef zijn de sponsorpagina’s toegevoegd en is het totale drukbestand aangeleverd bij de drukkerij voor productie. De oplage is conform afspraak afgeleverd bij de opdrachtgever op locatie.

Doordat uitgeverij Nolin B.V. het traject verzorgt vanaf aanlevering van de kopij/redactionele stukken tot het afleveren van de oplage op locatie wordt de samenwerking door opdrachtgevers gezien als een gehele ontzorging. Daarnaast is dit ook nog eens geheel kosteloos!

Uitgeverij Nolin B.V. is trots om HTC Arnhem haar opdrachtgever te mogen noemen en bedankt haar bij deze voor het gestelde vertrouwen. De uitgever wenst alle betrokkenen van opdrachtgever HTC Arnhem veel leesplezier toe met de nieuwe publicatie van de (leden)brochure voorjaar 2017!

Nieuwe publicatie (leden)brochure HartTrimClub (HTC) Arnhem


Werken bij uitgeverij Nolin B.V.
Uitgeverij Nolin B.V. werkt met ontzettend veel plezier voor haar opdrachtgevers en hoopt dit nog vele jaren te mogen doen! Daarnaast wordt er ook met veel plezier en enthousiasme door de medewerkers van uitgeverij Nolin B.V. gewerkt. Om alles altijd weer geheel kosteloos te kunnen verzorgen voor de goede doelen in Nederland heeft uitgeverij Nolin B.V. o.a. personeel in dienst om ondernemers in Nederland te benaderen waar publicaties worden uitgegeven om hen te benaderen en te vragen voor een ondersteuning. Voor deze functie is uitgeverij Nolin B.V. opzoek naar versterking! Uitgeverij Nolin B.V. is opzoek naar mensen die affiniteit hebben met goede doelen in Nederland, graag het gesprek aangaan met mensen, goed de Nederlandse taal beheersen en te allen tijde enthousiast zijn! Spreekt dit jou aan en ben je op dit moment opzoek naar een nieuwe uitdaging? Neem dan snel contact op met uitgeverij Nolin B.V. De contactgegevens zijn te vinden op de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/contact/ Meer informatie over de vacature bij uitgeverij Nolin B.V. is ook te vinden op de website http://werkenbijnolin.nl/ Uitgeverij Nolin B.V. ziet je motivatiebrief met CV graag tegemoet! 

donderdag 16 februari 2017

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. verzorgt meerdere bestellingen schoolmateriaal Stichting Veilig Onderwijs

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. (zie ook de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/ of http://www.nolinuitgevers.nl/) werkt o.a. in opdracht voor Stichting Veilig Onderwijs (zie ook de website http://www.stichtingveiligonderwijs.nl/uitgever-nolin.html). 

Nolin Uitgevers zorgt er o.a. voor dat het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs geheel kosteloos wordt verspreid onder basisscholen, scholen van het voortgezet onderwijs, stichtingen gerelateerd aan (basis)scholen, etc. in Nederland. Te allen tijde kan er ook nog eens geheel kosteloos worden bijbesteld. Het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs bestaat onder meer uit magazines, posters, folders en anti-pest certificaten. Nolin Uitgevers kan dit geheel kosteloos mogelijk maken door de fantastische ondersteuning van ondernemers uit de regio waar het schoolmateriaal wordt uitgegeven. Deze ondernemers krijgen als hartelijke dankzegging voor hun sympathieke ondersteuning een keurige naamsvermelding in of op de betreffende publicatie.

Stichting Veilig Onderwijs heeft vorige maand (24 januari 2017 tot en met 28 januari 2017) ook weer deelgenomen aan de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) 2017 die gehouden werd in de Jaarsbeurs Utrecht. Daarnaast verstuurd uitgeverij Nolin Uitgevers maandelijks geheel kosteloos het mooie schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs op naar de basisscholen, scholen van het voortgezet onderwijs en stichtingen gerelateerd aan (basis)scholen, ect. in Nederland. Stichting Veilig Onderwijs is op dit moment bezig met een belonderzoek om de geadresseerden die het schoolmateriaal krijgen toegestuurd te vragen hoe zij het schoolmateriaal inzetten. Kortom, Stichting Veilig Onderwijs is volop in actie om de basisscholen, scholen van het voortgezet onderwijs en stichtingen gerelateerd aan (basis)scholen, ect. in Nederland bij te staan en hen te begeleiden naar een veilig schoolklimaat. Dit alles zorgt er ook voor dat uitgeverij Nolin Uitgevers vele (bij)bestellingen ontvangt voor het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs. Zo zijn er onlangs de volgende (bij)bestellingen in orde gemaakt:


1. Stichting Sarkon uit Den Helder (Noord-Holland) heeft onlangs een pakket magazines ontvangen van Stichting Veilig Onderwijs omdat het magazine in de regio werd uitgegeven. N.a.v. het ontvangst van het pakket magazines heeft Stichting Sarkon contact opgenomen met Nolin Uitgevers en aangegeven graag extra magazines te willen ontvangen. De uitgever heeft de bestelling met veel plezier en geheel kosteloos in orde gemaakt. De extra magazines zijn begin deze week opgestuurd.


2. Een coachingsbedrijf uit Noordbroek (Groningen) heeft zelf een bestelling geplaatst voor de magazines en posters van Stichting Veilig Onderwijs. Wat ontzettend goed om te horen! Ook deze bestelling is wederom geheel kosteloos in orde gemaakt en deze week opgestuurd.


3. Een paar ouders uit Nieuw Weerdinge (Drenthe) hebben ook zelf een bestelling geplaatst voor de folders van Stichting Veilig Onderwijs. De missie van Stichting Veilig Onderwijs is om een veilig schoolklimaat te creëren. Dat is natuurlijk ook enorm belangrijk voor ouders. De bestelling van folders zijn ook deze week geheel kosteloos opgestuurd.


4. Basisschool De Vlinder (Stichting Maashorst) uit Reek (Noord-Brabant) heeft het magazine, anti-pest certificaat, folder en poster van Stichting Veilig Onderwijs aangevraagd om te kijken wat goed past bij de basisschool. Het doet uitgeverij Nolin Uitgevers erg goed om te zien hoe volop er met het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs wordt gewerkt. Ook deze bestelling is geheel kosteloos in orde gemaakt en deze week opgestuurd.


5. De Sancta Maria MAVO school in Den Bosch (Noord-Brabant) heeft recentelijk ook een pakket magazines van Stichting Veilig Onderwijs ontvangen omdat het magazine in de regio werd uitgegeven. N.a.v. van het ontvangst van het pakket magazines is er contact opgenomen met uitgeverij Nolin Uitgevers om extra exemplaren aan te vragen. Dit is natuurlijk waar zowel Stichting Veilig Onderwijs en Nolin Uitgevers het om doen. Dat (basis)scholen aan de slag gaan met het materiaal en zij kunnen dit natuurlijk te allen tijd geheel kosteloos bijbestellen. Deze bestelling is uiteraard ook geheel kosteloos in orde gemaakt en deze week opgestuurd.


Dit zijn slechts vijf van de vele bestellingen die (bijna) dagelijks binnenkomen voor het geweldige schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs. Uitgeverij Nolin Uitgevers wenst allen die het fantastische schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs hebben aangevraagd succes en veel plezier toe met de inzet ervan!

Op een veilig schoolklimaat voor iedereen!