dinsdag 11 juli 2017

Uitgeverij Nolin verzorgt geheel kosteloos nieuwe publicaties voor opdrachtgevers Stichting Historische Scheepswerf en HartTrimClub Delft

Zoals bekend is werkt uitgeverij Nolin (zie ook de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl), gevestigd in de plaats Hoogezand (provincie Groningen), voor verschillende stichtingen en verenigingen in Nederland. Het doel van al deze samenwerkingen is het geheel kosteloos verzorgen van een professionele publicatie. De uitgeverij kan dit geheel kosteloos doen middels haar SponsorPublicatieConcept.

Zodoende ook voor HartTrimClub Delft e.o. (zie ook de website www.harttrimclubdelft.nl). De uitgeverij geeft drie keer op jaarbasis geheel kosteloos de (leden)brochure uit en levert die af bij haar opdrachtgever op locatie.
HartTrimClub Delft e.o. is een vereniging van mensen met een hart- of vaatziekte als achtergrond, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij het sociale contact zeker niet onbelangrijk is. Het lidmaatschap staat open voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog toestemming verleent. De vereniging kent 9 groepen die onder deskundige leiding zowel zaalsporten beoefenen als bewegen in het zwembad, alsmede een 2-tal groepen die uitsluitend in het warme water hun oefeningen verrichten.

Uitgeverij Nolin heeft onlangs de nieuwe kopij/redactionele stukken van haar opdrachtgever HartTrimClub Delft e.o. mogen ontvangen. De professionele studio gaat hier vervolgens mee aan de slag om het geheel naar wens van de opdrachtgever op te maken. Na het definitieve akkoord van haar opdrachtgever op de zetproef wordt het bestand doorgestuurd naar de drukkerij voor productie. Wanneer de oplage gedrukt is worden de (leden)brochures bij de opdrachtgever op locatie afgeleverd. De verspreiding naar o.a. de leden, doelgroep, donateurs, sponsoren, etc. wordt door de vereniging zelf in orde gemaakt. Vaak wordt dit gedaan door een aantal vrijwilligers.

Op de foto hieronder is de nieuwe (leden)brochure van HTC Delft e.o. te zien. Deze bestelling is door uitgeverij Nolin geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt.


Dit zelfde is ook gedaan voor een andere opdrachtgever van Nolin, namelijk voor de Stichting Historische Scheepswerf Wolthuis in Hoogezand-Sappemeer. De Historische Scheepswerf Wolthuis kent een lange geschiedenis en is één van de oudste scheepswerven in de Groninger Veenkoloniën. Daarnaast is het ook één van de weinige werven die nog bestaan. Het is zelfs de enige waar te zien en te ervaren is hoe schepen vroeger werden gebouwd.

De uitgeverij geeft één keer op jaarbasis geheel kosteloos de brochure ‘Werftijding’ uit. Wederom is deze bestelling geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt door de uitgeverij.


Het SponsorPublicatieConcept
Het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Nolin houdt in dat de uitgeverij in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de regio mag benaderen met de vraag of zij een bijdrage kunnen en willen leveren om de publicaties mede mogelijk te maken. Als hartelijke dankzegging krijgen de sympathieke ondernemers die een keertje mee willen werken een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie. Meer informatie hierover is te vinden de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl

De uitgeverij wenst alle betrokkenen van Vereniging HartTrimClub Delft e.o. en Stichting Historische Scheepswerf veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties.

Bent u ook geïnteresseerd in een professionele publicatie voor uw stichting of vereniging? En ook nog eens geheel kosteloos? Neem dan eens vrijblijvend contact op met uitgeverij Nolin en doorloop samen de mogelijkheden. De medewerkers van uitgeverij Nolin staan voor u klaar! 

2 opmerkingen: