vrijdag 19 mei 2017

Succes bereik je niet alleen

Samenwerken is belangrijker dan je denkt. Door samen te werken zijn mensen in staat betere resultaten te behalen. Je stelt een gemeenschappelijk doel vast die je dan vervolgens samen probeert te bereiken. Geven en nemen is van essentieel belang, want nogmaals samen kom je verder dan alleen.

Samenwerken wordt gezien als een belangrijke competentie, want het is een efficiënte manier om doelen te bereiken. Elk persoon binnen een groep of organisatie beschikt over bepaalde vaardigheden en het is van belang om die vaardigheden met elkaar te delen om tot een goed eindresultaat te kunnen komen. Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen is afstemming belangrijk. Tijdens het samenwerken maak je gebruik van elkaars kwaliteiten en probeer je elkaar aan te vullen, zodat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen. 

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor succes is verantwoordelijkheid, want samen ben je verantwoordelijk voor het resultaat. Gezamenlijke verantwoordelijkheid geeft aan dat iedereen in het team invloed heeft op het resultaat, op de besluitvorming en de werkwijze. Teamleden raken hierdoor betrokken en kunnen zich binden aan het doel. Het is belangrijk om elkaar te helpen en te ondersteunen wanneer dat nodig is, want soms kan je een beetje hulp goed gebruiken. Om succesvol samen te werken is het van belang om concrete doelen vast te stellen, duidelijke afspraken te maken, elkaar te vertrouwen, naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren. Door op de juiste manier samen te werken en de informatie te delen weet je wat je aan elkaar hebt.

Je hoeft geen beste vriendjes te zijn om samen te kunnen werken. Het gaat er juist om dat je elkaar kunt aanspreken om duidelijk te maken wat goed en wat minder goed gaat. Om te kunnen overleggen over de rol- en taakverdeling, want een goede verdeling is belangrijk voor het succes van het team. Communiceren is dus een belangrijke voorwaarde om de samenwerking succesvol te laten verlopen.

Om zo goed mogelijk samen te werken is het nodig om elkaar feedback te geven. Je kunt kritiek krijgen en het is dan belangrijk om daar open voor te staan. Het kan zo zijn dat iemand vindt dat je iets op en andere manier moet doen. Positief blijven en er over nadenken is het beste wat je dan kunt doen. Wellicht kan feedback zorgen voor verbeteringen.

Uitgeverij Nolin Uitgevers werkt sinds haar oprichting in opdracht voor vele stichtingen en verenigingen (goede doelen) in Nederland. Deze goede doelen hebben voor het uitgeven van een professionele publicatie zowel financieel als kennis nauwelijks tot geen draagvlak en kunnen ondersteuning goed gebruiken. Deze samenwerking heeft dan ook als doel de stichtingen en verenigingen, waarmee uitgeverij Nolin Uitgevers samenwerkt, geheel kosteloos te voorzien van professionele publicaties. Dankzij deze publicaties kunnen de goede doelen communiceren met hun leden, doelgroep, etc. en dit kan van invloed zijn op het voortbestaan op langere termijn. Uitgeverij Nolin Uitgevers heeft als doel stichtingen en verenigingen in Nederland geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie en dit wordt gedaan middels een bijdrage van ondernemers in de betreffende regio waar de publicatie gaat verschijnen.

Het personeel van uitgeverij Nolin Uitgevers werkt samen als één team om dit doel te bereiken. Iedereen zet zich optimaal in om zoveel mogelijk bijdrage te leveren en een belangrijke deel uit te maken van het team. Tevens zorgt een fijne samenwerking voor plezier op het werk.

woensdag 17 mei 2017

Communicatie

Communicatie is vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel mensen denken dat communicatie alleen praten en schrijven is, maar eigenlijk is dat niet zo. Je kan ook communiceren door te kijken, door te lezen en door te luisteren. Ook kan je communiceren met je lichaamstaal en soms verklap je veel meer met je lichaamstaal dan woorden kunnen uitdrukken. Communicatie heeft voor ons een grote waarde en een wereld zonder communicatie is haast niet voor te stellen.

We communiceren om onze wensen, behoeftes en meningen duidelijk te maken. Communicatie wordt altijd gedaan door minimaal twee personen. De zender van de boodschap wil bepaalde informatie overdragen aan de ontvanger. De ontvanger begrijpt dit en kan een boodschap terug geven. Communiceren kan gezien worden als een belangrijke behoefte in onze leven. Het is van belang om zo goed mogelijk te communiceren, maar de communicatie kan helaas ook fout gaan. Een foute communicatie kan negatieve effecten als gevolg hebben, bijvoorbeeld frustratie, misverstanden en conflicten op het werk.

We worden steeds meer afhankelijk van communicatie. De oorzaak hiervan is dat er een grote groei is in het aantal communicatiemiddelen en dat er nog steeds mensen op zoek zijn naar nieuwe middelen om te communiceren. Bellen, sms’en, mailen, skype, facebook, twitter, Face-Time, etc. zijn een aantal voorbeelden van communicatiemiddelen die door vele mensen gebruikt worden. Wat vroeger mond-tot-mond aan elkaar gecommuniceerd werd, wordt tegenwoordig met een mail heel eenvoudig verstuurd naar meerdere personen tegelijk.

Ook maakt communicatie een belangrijk onderdeel uit van je werk. Door middel van communicatie kan je beter samenwerken met je collega’s, krijg je taken die je moet uitvoeren, kan je vragen stellen aan je leider en kan je overleggen met anderen. Een goede communicatie op het werk is van groot belang voor het bedrijf, want een goede communicatie zorgt voor de kwaliteit van het werk en de sfeer op de afdeling.

Het is zeer belangrijk om zo effectief mogelijk te communiceren. Door op een effectieve manier informatie uit te wisselen, wordt je door anderen beter begrepen en kan je de contacten met hen verbeteren. Dit is voornamelijk belangrijk wanneer je werkt in teamverband. Als je in teamverband succesvol wilt zijn, is een goede communicatie een vereiste. Door goed te communiceren weet je wie wat doet en wat er van jou verwacht wordt. Het is dus voor iedereen belangrijk om bewust te zijn van de effecten van een goede communicatie.

Een goede communicatie staat bij uitgeverij Nolin Uitgevers bovenaan. Dit geldt zowel voor interne als externe communicatie. Uitgeverij Nolin Uitgevers is zich ervan bewust dat een goede communicatie nodig is om als bedrijf zijnde succesvol te zijn. Van het personeel wordt verwacht dat zij goed samenwerken en elkaar ondersteunen wanneer dat nodig is, daarom is het belangrijk om onderling goed met elkaar te communiceren. Ook proberen de leidinggevenden intern goed te communiceren om ervoor te zorgen dat iedereen zijn werkzaamheden op de juiste manier kan uitvoeren. Kortom, een goede communicatie op de afdeling is van belang om goede resultaten te halen. 

Klantvriendelijkheid

Klantvriendelijkheid staat bij vele mensen hoog in het vaandel, maar toch is het zo dat vele bedrijven niet hoog genoeg scoren op dit punt. Binnen een bedrijf draait bijna alles om de klant. Het is belangrijk om ze tevreden te houden, want een tevreden klant komt altijd terug. Het is dan ook de bedoeling dat je een klant zo goed mogelijk te woord staat tijdens een gesprek. De klanten willen graag aandacht krijgen en verwachten een goede service.

Tijdens zo’n gesprek met de klant is het belangrijk dat je de focus legt op de wensen en behoeften van de klant en niet alleen praat over jezelf en jouw product/dienst. Klanten willen graag dat je ze begrijpt, snapt wat het probleem is en daar een oplossing voor bedenkt. Dit allemaal heeft te maken met klantvriendelijkheid. Goed luisteren en het stellen van juiste vragen zijn van belang om de klant zo goed mogelijk te helpen.

Om de klantvriendelijkheid te verbeteren is het genoodzaakt om eerst voor jezelf duidelijk te maken wat de klant van je wil en van je verwacht. Om dit te kunnen achterhalen is het belangrijk om na te gaan waar de behoeften van de klanten liggen en daar vervolgens op in te spelen. Het verbeteren van klantvriendelijkheid begint bij de behoefte van de klant. Het stellen van vragen, luisteren en observeren zijn de kernwoorden om de behoefte te kunnen achterhalen.

Voor een bedrijf is het gunstig wanneer de klantvriendelijkheid in orde is, want tevreden klanten kunnen zorgen voor het boeken van succesvolle resultaten. Met een hogere klantvriendelijkheid zullen klanten minder snel overstappen naar een concurrent en is de kans groot dat zij een herhalingsaankoop zullen doen. Een concurrentievoordeel en klanten die vaker een aankoop doen is voordelig voor een bedrijf.

Er wordt weleens gesproken van de 80/20 regeling, oftewel de wet van Pareto. Deze regeling houdt in dat 80% van de omzet van 20% van de klanten komt. Het is dus van belang om bestaande klanten te binden en hun loyaliteit te vergroten. Ook is het namelijk zo dat het werven van nieuwe klanten meer tijd, geld en energie kost dan het behouden van bestaande klanten. Daarom is het van essentieel belang om deze bestaande klanten tevreden te houden.

Uitgeverij Nolin Uitgevers hecht veel waarde aan haar klanten en streeft dan ook naar een 100% tevredenheid van haar klanten. Alle medewerkers worden er op getraind om de klanten op een vriendelijke manier te helpen/bedienen en alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden zodat er geen vraagtekens overblijven.

Ondanks dat uitgeverij Nolin Uitgevers er alles aan doet om de wensen en behoeften van klanten te vervullen, kan het soms anders gaan dan van te voren verwacht. Iedereen maakt wel eens een fout, maar het gaat er juist om hoe je daar mee omgaat. Indien er een fout is gemaakt, wil uitgeverij Nolin Uitgevers leren van de gemaakte fout(en) door goed te luisteren en samen met de klant tot een oplossing te komen. Hierdoor kan uitgeverij Nolin Uitgevers de gemaakte fout verbeteren en de klant alsnog tevreden stellen.

Hartelijk dank voor het lezen van deze blog.

maandag 15 mei 2017

Het belang van reclame maken

Bedrijven proberen op meerdere manieren de verkoop van producten en/of diensten te stimuleren. Om dit te kunnen doen is het belangrijk om de producten en/of diensten onder de aandacht te brengen. Dit is dan ook de voornaamste reden om als ondernemer reclame te maken. Reclame is een belangrijke vorm van communicatie om een bepaalde boodschap over te brengen aan de mensen. Naast het zorgen voor bekendheid willen bedrijven d.m.v. adverteren mensen aanzetten tot een actie, en meestal is dat een aankoop. Gedragsverandering van mensen door ze aan te zetten tot een actie neemt dan ook vaak financiële of andere voordelen met zich mee, tevens is dit de uiteindelijke doel van reclame maken.

Naast het overhalen van consumenten om een bepaalde dienst en/of product te kopen en het vergroten van naamsbekendheid kan een bedrijf ook een ander doel hebben om reclame te maken. Voor een bedrijf is het namelijk ook belangrijk dat mensen een positieve houding aannemen. Bedrijven willen graag het beeld dat de consument heeft van een product/merk/dienst positief beïnvloeden, daarom is het juist zo belangrijk om de boodschap goed over te brengen d.m.v. goede communicatie. Hoe een consument naar een product/merk/dienst kijkt, hoe hij/zij erover denkt, en wat hij/zij ervan vindt zijn de punten die bedrijven graag positief willen beïnvloeden.

Het maken van reclame kan gezien worden als een investering. Het kan zo zijn dat een bedrijf de beste producten of diensten heeft, maar als niemand het weet levert het ook vrij weinig op. Om als bedrijf zijnde succesvol te zijn, is reclame dus van essentieel belang. Een gerichte advertentie met een duidelijke boodschap zal ervoor zorgen dat een bedrijf kan groeien. Om jezelf te onderscheiden is het belangrijk om reclame te maken die uniek is. Als de reclame niet opvallend genoeg is en net zo is als alle andere reclames, dan is er een kleine kans dat de boodschap blijft hangen bij de mensen.

Voor goede doelen in Nederland gaat het helaas niet zo makkelijk als gezegd, want het communiceren met de leden, achterband, doelgroep, etc. kost zowel geld als tijd. En aangezien de mogelijkheden bij zo’n vereniging/stichting beperkt zijn, is dit in de meeste gevallen een probleem. Voor goede doelen is het genoodzaakt om goed en gestructureerd te communiceren met mensen en als dit niet lukt, is de kans op succes minimaal.

Uitgeverij Nolin Uitgevers heeft dan ook als hoofddoel deze goede doelen in Nederland te ondersteunen. De uitgeverij verzorgt voor hen geheel kosteloos professionele publicaties in de vorm van een poster, brochure, folder en magazine. Hierdoor is het voor stichtingen/verenigingen mogelijk om te communiceren met de mensen en een bepaalde boodschap over te brengen. Dit doet uitgeverij Nolin Uitgevers niet alleen. Nolin Uitgevers benadert in opdracht van de opdrachtgever (het betreffende goede doel) ondernemers in de regio met de vraag of zij een financiële bijdrage kunnen en willen leveren. De ondernemers die mee willen werken krijgen dan ook een keurige naamsvermelding als dankzegging. Dankzij het werk van Nolin Uitgevers en de bijdrage van vele sympathieke ondernemers worden deze goede doelen in Nederland ondersteunt d.m.v. een voor hen geheel kosteloze professionele publicatie.   

dinsdag 2 mei 2017

Milieuvriendelijk te werk gaan

Het beschermen van de natuur ligt in onze handen. Een duurzame omgeving is dan ook een goede manier om een bijdrage te leveren aan het milieu.  Naast dat het van belang is voor een beter milieu, kan een organisatie op deze wijze flink wat geld besparen. Dit komt voornamelijk doordat het bedrijf dan bewuster en zuiniger omgaat met bepaalde dingen zoals papier en energie.

Iedereen kan een steentje bijdragen aan een beter milieu en een duurzame werkplek, te beginnen met het papiergebruik. Het komt heel vaak voor dat papier onnodig wordt gebruikt, terwijl er vele manieren zijn om op papier te besparen. Zo kunnen veel processen digitaal worden uitgevoerd.

Hierbij kun je denken aan nieuwsbrieven via de mail in plaats van papieren nieuwsbrieven. Ook kunnen de agenda’s tegenwoordig digitaal worden bijgehouden in plaats van een ouderwetse agenda. Dit is mogelijk d.m.v. de digitale agenda’s op je telefoon of laptop/computer. En wanneer je echt iets moet afdrukken, doe het dan dubbelzijdig om zo het papiergebruik te beperken tot een minimum. Indien je toch papier nodig hebt, kun je er voor kiezen om gerecycled papier te gebruiken. Kortom, er zijn vele verschillende mogelijkheden om het papier op de juiste manier te gebruiken om een bijdrage te kunnen leveren aan het milieu.

Naast het papier is het mogelijk om milieuvriendelijk om te gaan met het afval. Het is belangrijk om het afval te scheiden. Papier, blikjes, glas, batterijen, etc. kunnen gescheiden worden. Om dit te kunnen toepassen is het van belang dat alle medewerkers hiervan op de hoogte zijn, zodat alles in de juiste prullenbakken terecht komt. Een ander punt wat een bijdrage kan leveren, is om goed te kijken of iets hergebruikt kan worden voordat het weggegooid wordt. Zo kunnen kartonnen dozen wellicht opnieuw gebruikt worden om dingen op te sturen.

Steeds meer mensen maken vaker de keuze voor duurzame producten die beter zijn voor het milieu. Ook bij je energie kun je kiezen voor een milieuvriendelijke manier. Groene energie is elektriciteit die is opgewekt uit duurzame energiebronnen. Hierbij kun je denken aan windenergie, zonne-energie, waterenergie en zelfs energie opgewekt uit afval. De afgelopen jaren zijn steeds meer Nederlanders bewuster geworden van groene energie en daarom besluiten steeds meer mensen om groene energie te gebruiken. Dit is voor zowel particulieren als ondernemers een goede mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het milieu.

Ook probeert uitgeverij Nolin Uitgevers een bijdrage te leveren aan het milieu door gebruik te maken van groene energie. Daarnaast probeert de uitgever haar afval zo goed mogelijk te scheiden. Ook wordt er op het kantoor veel gebruik gemaakt van natuurlijk licht, doordat er op de meeste plekken veel ramen aanwezig zijn. Dit zorgt ervoor dat er minder energie verbruikt wordt. Het is dus heel belangrijk dat we met z’n alle proberen de natuur zo goed mogelijk te beschermen door milieuvriendelijk te zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden om een milieuvriendelijke omgeving te creëren, er zijn genoeg andere manieren om dit te bereiken.

Hartelijk dank voor het lezen van deze blog.