dinsdag 11 juli 2017

Uitgeverij Nolin verzorgt geheel kosteloos nieuwe publicaties voor opdrachtgevers Stichting Historische Scheepswerf en HartTrimClub Delft

Zoals bekend is werkt uitgeverij Nolin (zie ook de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl), gevestigd in de plaats Hoogezand (provincie Groningen), voor verschillende stichtingen en verenigingen in Nederland. Het doel van al deze samenwerkingen is het geheel kosteloos verzorgen van een professionele publicatie. De uitgeverij kan dit geheel kosteloos doen middels haar SponsorPublicatieConcept.

Zodoende ook voor HartTrimClub Delft e.o. (zie ook de website www.harttrimclubdelft.nl). De uitgeverij geeft drie keer op jaarbasis geheel kosteloos de (leden)brochure uit en levert die af bij haar opdrachtgever op locatie.
HartTrimClub Delft e.o. is een vereniging van mensen met een hart- of vaatziekte als achtergrond, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij het sociale contact zeker niet onbelangrijk is. Het lidmaatschap staat open voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog toestemming verleent. De vereniging kent 9 groepen die onder deskundige leiding zowel zaalsporten beoefenen als bewegen in het zwembad, alsmede een 2-tal groepen die uitsluitend in het warme water hun oefeningen verrichten.

Uitgeverij Nolin heeft onlangs de nieuwe kopij/redactionele stukken van haar opdrachtgever HartTrimClub Delft e.o. mogen ontvangen. De professionele studio gaat hier vervolgens mee aan de slag om het geheel naar wens van de opdrachtgever op te maken. Na het definitieve akkoord van haar opdrachtgever op de zetproef wordt het bestand doorgestuurd naar de drukkerij voor productie. Wanneer de oplage gedrukt is worden de (leden)brochures bij de opdrachtgever op locatie afgeleverd. De verspreiding naar o.a. de leden, doelgroep, donateurs, sponsoren, etc. wordt door de vereniging zelf in orde gemaakt. Vaak wordt dit gedaan door een aantal vrijwilligers.

Op de foto hieronder is de nieuwe (leden)brochure van HTC Delft e.o. te zien. Deze bestelling is door uitgeverij Nolin geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt.


Dit zelfde is ook gedaan voor een andere opdrachtgever van Nolin, namelijk voor de Stichting Historische Scheepswerf Wolthuis in Hoogezand-Sappemeer. De Historische Scheepswerf Wolthuis kent een lange geschiedenis en is één van de oudste scheepswerven in de Groninger Veenkoloniën. Daarnaast is het ook één van de weinige werven die nog bestaan. Het is zelfs de enige waar te zien en te ervaren is hoe schepen vroeger werden gebouwd.

De uitgeverij geeft één keer op jaarbasis geheel kosteloos de brochure ‘Werftijding’ uit. Wederom is deze bestelling geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt door de uitgeverij.


Het SponsorPublicatieConcept
Het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Nolin houdt in dat de uitgeverij in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de regio mag benaderen met de vraag of zij een bijdrage kunnen en willen leveren om de publicaties mede mogelijk te maken. Als hartelijke dankzegging krijgen de sympathieke ondernemers die een keertje mee willen werken een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie. Meer informatie hierover is te vinden de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl

De uitgeverij wenst alle betrokkenen van Vereniging HartTrimClub Delft e.o. en Stichting Historische Scheepswerf veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties.

Bent u ook geïnteresseerd in een professionele publicatie voor uw stichting of vereniging? En ook nog eens geheel kosteloos? Neem dan eens vrijblijvend contact op met uitgeverij Nolin en doorloop samen de mogelijkheden. De medewerkers van uitgeverij Nolin staan voor u klaar! 

zondag 9 juli 2017

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. verzorgt geheel kosteloos bestellingen voor opdrachtgevers Stichting Veilig Onderwijs en Stichting Ondersteuning Gehandicapten

De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Nolin Uitgevers (zie ook de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl of www.nolinuitgevers.nl) werkt o.a. in opdracht voor Stichting Veilig Onderwijs (SVO) (zie ook de website www.stichtingveiligonderwijs.nl) en Stichting Ondersteuning Gehandicapten (STOG) (zie ook de website www.stichtingondersteuninggehandicapten.nl). Het doel van deze samenwerkingen is het geheel kosteloos verzorgen van een professionele publicatie voor de stichtingen en/of verenigingen. De uitgeverij kan dit mogelijk maken middels haar SponsorPublicatieConcept, meer informatie hierover is te vinden op de website van uitgeverij Nolin Uitgevers.

Nolin Uitgevers werkt samen met verschillende goede doelen die zich voor maatschappelijke belangen inzetten. Deze goede doelen doen dit vrijwel geheel op vrijwillige krachten. Helaas zijn bij een stichting of vereniging de financiële middelen (enorm) beperkt, waardoor de mogelijkheden gering zijn. Om op de lange termijn voort te bestaan, is het voor een stichting of vereniging belangrijk om goed en gestructureerd contact te onderhouden met de leden, doelgroep, sponsoren, donateurs, etc. Aangezien dit zowel tijd als geld kost en de mogelijkheden enorm beperk zijn, kan dit een probleem worden voor een stichting/vereniging.

Uitgeverij Nolin Uitgevers kan stichtingen en verenigingen hiermee helpen dankzij haar SponsorPublicatieConcept. De uitgeverij kan stichtingen en verenigingen geheel kosteloos voorzien van een professionele publicatie waardoor het contact met de belangrijke groepen onderhouden kunnen worden. Dit zal een bijdrage leveren voor het behalen van die maatschappelijke doelen. Het SponsorPublicatieConcept houdt in dat de uitgeverij in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de regio mag benaderen met de vraag of zij een bijdrage willen en kunnen leveren. De ondernemers die een bijdrage leveren, krijgen als hartelijke dankzegging een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie.

Uitgeverij Nolin Uitgevers verzorgt o.a. het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs. Het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs bestaat onder andere uit magazines, poster, folders en anti-pest certificaten. De stichting heeft als doel het bevorderen van een veilig schoolklimaat op de scholen en het voorkomen van ongehoord gedrag.

Een leerling van het Willem Lodewijk Gymnasium uit Groningen heeft onlangs folders van Stichting Veilig Onderwijs aangevraagd. De folders worden gebruikt voor een spreekbeurt op school. Deze bestelling is geheel kosteloos en natuurlijk met veel plezier in orde gemaakt door Nolin Uitgevers. Tevens is het opgestuurd naar de leerling.


Een andere opdrachtgever van Nolin Uitgevers is Stichting Ondersteuning Gehandicapten (STOG). De stichting is opgericht in het jaar 2007 en richt zich op ouders/verzorgers van mensen met een verstandelijke beperking. STOG heeft als doel informatie te delen met en in het belang van iedereen die hierbij betrokken is.

Onlangs heeft Stichting Conaction uit Roosendaal aangegeven informatie magazines van Stichting Ondersteuning Gehandicapten te willen ontvangen om informatie te kunnen verstrekken aan bezoekers. Wederom is deze bestelling geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt door uitgeverij Nolin Uitgevers.


Uitgeverij Nolin Uitgevers is trots om zowel Stichting Veilig Onderwijs als Stichting Ondersteuning Gehandicapten haar opdrachtgevers te mogen noemen.

Bent u ook geïnteresseerd in informatie over Stichting Veilig Onderwijs of Stichting Ondersteuning Gehandicapten? U kunt geheel kosteloos bij uitgeverij Nolin Uitgevers een professioneel informatie magazine van één of beide stichtingen aanvragen.

Hartelijk dank voor het lezen van dit artikel.