woensdag 29 juni 2016

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. verzorgt ook bestelling schoolmateriaal Stichting Veilig Onderwijs geheel kosteloos voor training & coachings bedrijf

Zoals bekend is kunnen basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs in Nederland te allen tijde geheel kosteloos het fantastische schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs aanvragen bij uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. Dit geldt uiteraard voor iedereen die sociale veiligheid en veilig onderwijs een warm hart toedraagt!

Zo heeft onlangs ook een training & coachings bedrijf het mooie schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs aangevraagd bij Nolin Uitgevers B.V. De uitgever heeft de bestelling van magazines, anti pestcertificaten, posters en informatiefolders met veel plezier en geheel kosteloos in orde gemaakt.

Nolin Uitgevers B.V. wenst het training & coachings bedrijf veel succes toe met de inzet van het geweldige schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs!

Iedereen die sociale veiligheid en veilig onderwijs een warm hart toedraagt is bij uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. van harte welkom om het fantastische schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs geheel kosteloos aan te vragen!

Nolin Uitgevers B.V. maakt nieuwe uitgave (leden)brochure zomer 2016 mogelijk voor HartTrimClub Delft

HartTrimClub Delft heeft recent opdracht aan uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. uit Hoogezand (Groningen) gegeven om een nieuwe uitgave van de (leden)brochure te verzorgen. 

De uitgever heeft de opdracht met veel plezier uitgevoerd en de nieuwe editie zomer 2016 is onlangs verstuurd naar de opdrachtgever. De HartTrimClub Delft zal de (leden)brochure zelf verder verspreiden. 

Nolin Uitgevers B.V. is trots op de fijne samenwerking met HartTrimClub Delft en bedankt hen voor het vertrouwen. 

De volgende editie zal rond het najaar 2016 verschijnen. 

Zie hieronder de cover van de (leden)brochure zomer 2016:

dinsdag 28 juni 2016

Nolin Uitgevers B.V. doet donatie aan Dansstudio DANSA uit Venlo in de vorm van opmaak en drukken van 2.500 A5-flyers

De in Hoogezand gevestigde uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. heeft onlangs aan Dansstudio DANSA uit Venlo de opmaak en het drukken van 2.500 A5-flyers gedoneerd. De uitgever wenst Dansstudio DANSA succes en veel plezier toe met de inzet van de A5-flyers! Zie hieronder het resultaat: 

donderdag 23 juni 2016

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. verzorgt geheel kosteloos bestelling van 180 magazines Stichting Veilig Onderwijs voor de evangelische basisschool De Morgenster uit Amsterdam

De in Hoogezand gevestigde uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. heeft onlangs het fantastische magazine van Stichting Veilig Onderwijs uitgegeven in de regio Amsterdam.

Daar heeft ook de evangelische basisschool De Morgenster de mooie magazines van Stichting Veilig Onderwijs ontvangen en heeft daarna contact opgenomen met Nolin Uitgevers B.V. om maar liefst 180 magazines EXTRA bij te bestellen! Dit om op de evangelische basisschool met het magazine aan de slag te gaan. Wat ontzettend goed om te horen!

De uitgever heeft de grote bestelling deze week met veel plezier en uiteraard geheel kosteloos in orde gemaakt en opgestuurd richting Amsterdam.

Nolin Uitgevers B.V. wenst de evangelische basisschool De Morgenster uit Amsterdam succes en veel plezier toe met de inzet van het geweldige magazine van Stichting Veilig Onderwijs!

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. nodigt alle basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs in Nederland uit om het fantastische magazine van Stichting Veilig Onderwijs geheel kosteloos te bestellen!

Op een veilig schoolklimaat!

woensdag 22 juni 2016

Uw communicatie via Nolin Uitgevers B.V.

Communicatie van hedendaags is zo gewoon en tegelijk zo complex. Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. zet zich dagelijks in voor de communicatie van stichtingen en verenigingen naar haar leden, relaties, partners, donateurs, vrijwilligers, etc. Nolin Uitgevers B.V. begrijpt hoe ontzettend belangrijk het is om als stichting of vereniging een duidelijke visie uit te dragen en dit ook weet om te zetten naar iets tastbaars. Naar een professionele publicatie die de stichting of vereniging met trots kan uitdragen.

Wat is de ervaring van Nolin Uitgevers B.V. op het gebied van online- en hardcopy communicatiemiddelen?
Uiteraard ontvangt ook uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. dagelijks digitale nieuwsbrieven, reclames, folders, etc.  Daarnaast worden dergelijke nieuwsberichten en reclames meer en meer uitgedragen via diverse Social Media-kanelen. Nolin Uitgevers B.V. praat hier over met haar opdrachtgevers, leveranciers en relaties. Doordat de wereld dankzij technologie steeds toegankelijker wordt voor de mens op zich, vinden allerlei soorten informatie makkelijker haar doelgroep. Sta er maar eens bij stil hoeveel impulsen van informatie u iedere dag bereiken en wat u daarmee doet. Vele digitale nieuwsbrieven, reclames en folders gaan regelrecht de prullenbak in. De opdrachtgevers van Nolin Uitgevers B.V., stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor hele diverse doelgroepen, uit heel Nederland merken dit ook. De ervaring leert dan ook in anno 2016 dat er een sterke vraag is naar een hardcopy uitgave.

Zo heeft Nolin Uitgevers B.V. onlangs een prettig gesprek gevoerd met een vereniging als potentiële opdrachtgever. De vereniging heeft ongeveer 2.500 leden, waarvan een groot gedeelte betalend lid is, en heeft in het verleden een krant uitgegeven. Door de jaren heen bleek dit helaas financieel niet meer haalbaar te zijn. Zodoende heeft deze vereniging contact opgenomen met Nolin Uitgevers B.V. en werd er aangegeven dat er letterlijk door de leden gevraagd wordt waarom zij niks meer ontvangen van de vereniging? Een uitgave waarin de vereniging leden op de hoogte houdt van gebeurtenissen, ontwikkelingen en haar leden betrekt bij wat er zich afspeelt binnen- en buiten de vereniging. De vereniging constateerde ook dat in de periode dat er geen uitgave meer verstrekt werd het ledenaantal dalende bleek.

Dit geeft heel mooi aan hoe belangrijk, ook anno 2016, en wat de toegevoegde waarde is van een professionele publicatie. Een hardcopy professionele publicatie verbind.

Communicatieplan- en uitwerking
Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van uitgeven van professionele publicaties. Vanaf de opmaak/vormgeving, het benaderen van sponsoren, drukken en afleveren op locatie.

Om bovenstaande vereniging als voorbeeld te hanteren wordt er tijdens het gesprek een communicatieplan gevormd. Wat wil de vereniging bereiken op marketinggebied? In dit geval meer binding creëren tussen de leden en de vereniging (en op langere termijn ook weer bijvoorbeeld het aantrekken van nieuwe leden). Hoe kan de hardcopy publicatie daar zoveel mogelijk toegevoegde waarde aan bijdragen? Kortom, de doelgroep, doelstellingen, strategie en soort boodschap worden allemaal besproken in het communicatieplan. Aan de hand daarvan maakt Nolin Uitgevers B.V. verdere afspraken met haar opdrachtgever.

Wat altijd met stipt voorop staat voor Nolin Uitgevers B.V. is dat de publicatie de grootst mogelijke toegevoegde waarde voor haar opdrachtgever heeft. Kwaliteit staat voorop! Kijkende naar de langdurige samenwerkingen die Nolin Uitgevers B.V. heeft met haar opdrachtgevers mag er met een gerust hart gezegd worden dat dit te allen tijde wordt nageleefd.

Kan uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. u helpen?
Kan Nolin Uitgevers B.V. uw stichting of vereniging helpen dan wel ondersteunen met een professionele publicatie? Wij ontzorgen u volledig zodat u zich helemaal op uw stichting of vereniging kan richten. U kunt altijd contact met Nolin Uitgevers B.V. opnemen en uiteraard bent u ook van harte welkom bij ons op locatie om eens van gedachten te wisselen over wat voor publicatie het beste past bij uw stichting of vereniging. Één ding is zeker, bij Nolin Uitgevers B.V. staat de toegevoegde waarde voor uw stichting of vereniging voorop! 

vrijdag 17 juni 2016

Nolin Uitgevers B.V. (uitgeverij gevestigd in Hoogezand) verzorgt geheel kosteloos extra bestelling magazines Stichting Veilig Onderwijs voor Xpect Primair Basisscholen Tilburg.

Nolin Uitgevers B.V. heeft onlangs het mooie magazine van Stichting Veilig Onderwijs in de regio Tilburg en omstreken uitgegeven. Zodoende heeft Xpect Primair Basisscholen Tilburg ook de magazines ontvangen.

Afgelopen week ontving Nolin Uitgevers B.V. het mooie bericht dat de magazines goed ontvangen waren, maar of er nog extra magazines nabesteld konden worden. De uitgever vindt het altijd erg fijn om te horen dat er zo goed gewerkt wordt met het magazine van Stichting Veilig Onderwijs. De nabestelling is direct geheel kosteloos in orde gemaakt en verzonden.

Nolin Uitgevers B.V. wenst Xpect Primair Basisscholen Tilburg succes en veel plezier toe met de inzet van de extra magazines van Stichting Veilig Onderwijs! Te allen tijde kan het magazine (geheel kosteloos) nabesteld worden.

Dit geldt uiteraard voor alle basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs in Nederland. De landelijke uitgever van Stichting Veilig Onderwijs staat voor u klaar!

Op een veilig schoolklimaat!


Basisschool Silvester-Bernadette uit Helmond ontvangt geheel kosteloos bestelling 100 magazines Stichting Veilig Onderwijs van uitgeverij Nolin Uitgevers B.V.

Eind mei 2016 heeft uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. via Stichting Veilig Onderwijs een bestelling mogen ontvangen van 100 magazines voor de basisschool Silvester-Bernadette uit Helmond.

Nolin Uitgevers B.V. werkt in opdracht voor Stichting Veilig Onderwijs en verzorgt voor hen geheel kosteloos onder andere al het drukwerk. Nolin Uitgevers B.V. kan dit realiseren door fantastische ondersteuningen van sympathieke ondernemers uit de regio waar de publicaties uitgegeven worden. 

Zodoende heeft Nolin Uitgevers B.V. ook de bestelling van 100 magazines van Stichting Veilig Onderwijs geheel kosteloos en met veel plezier verzorgt voor de basisschool Silvester-Bernadette uit Helmond. 

De uitgever wenst de basisschool succes en veel plezier toe met de inzet van het mooie schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs! 

Alle basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs in Nederland zijn van harte welkom bij de landelijke uitgever Nolin Uitgevers B.V. om geheel kosteloos het geweldige magazine van Stichting Veilig Onderwijs te bestellen! 

Op een veilig schoolklimaat! 

donderdag 16 juni 2016

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. maakt bestelling schoolmateriaal Stichting Veilig Onderwijs geheel kosteloos mogelijk voor de Mytylschool in Eindhoven

Ook de Mytylschool uit Eindhoven heeft zich gemeld bij uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. voor een bestelling van het fantastische schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs. Het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs draagt bij aan een veilig schoolklimaat.

De Mytylschool uit Eindhoven heeft magazines, posters en folders besteld. De uitgever heeft uiteraard de bestelling met veel plezier en geheel kosteloos in orde gemaakt. Het mooie schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs zal deze week bij de Mytylschool in Eindhoven worden afgeleverd.

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. wenst de Mytylschool uit Eindhoven succes en veel plezier toe met de inzet van het geweldige schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs!

Alle basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs in Nederland zijn van harte welkom om het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs geheel kosteloos bij uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. aan te vragen!

Op een veilig schoolklimaat!

woensdag 15 juni 2016

Stichting Orion uit Amsterdam ontvangt bestelling schoolmateriaal Stichting Veilig Onderwijs geheel kosteloos van uitgeverij Nolin Uitgevers B.V.

Stichting Orion is de enige aanbieder van openbaar, speciaal, primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. heeft onlangs een bestelling ontvangen van Stichting Orion uit Amsterdam voor het mooie schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs.

De uitgever heeft de bestelling van magazines, anti pestcertificaten, posters en folders geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt. De bestelling is op dit moment onderweg en zal deze week worden afgeleverd.

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. wenst Stichting Orion uit Amsterdam succes en veel plezier toe met de inzet van het fantastische schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs! Mocht er behoefte zijn aan extra schoolmateriaal dan kan er te allen tijde (geheel kosteloos) worden bijbesteld.

Uiteraard geldt dit voor alle basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs in Nederland. Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. maakt de bestellingen graag in orde.

Op een veilig schoolklimaat!


dinsdag 14 juni 2016

De in Hoogezand gevestigde uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. verzorgt geheel kosteloos bestelling schoolmateriaal Stichting Veilig Onderwijs voor OBS Wijdewormer

Nolin Uitgevers B.V. ontvangt de laatste tijd veel bestellingen van basisscholen uit alle hoeken van het land voor het fantastische schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs.

Stichting Veilig Onderwijs zet zich in voor een veilig schoolklimaat en wil daarvoor zoveel mogelijk onder de aandacht komen op de basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs in Nederland. Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. verzorgt voor Stichting Veilig Onderwijs geheel kosteloos het opmaken, drukken en verspreiden van het schoolmateriaal onder basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs in Nederland.

Zo heeft onlangs OBS Wijdewormer magazines, anti pestcertificaten, posters en folders voor het basisonderwijs aangevraagd bij de uitgever. Nolin Uitgevers B.V. vindt het altijd erg fijn om te horen dat het mooie schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs zo goed bevalt en heeft uiteraard de bestelling met veel plezier en geheel kosteloos in orde gemaakt.

Leest u dit bericht en wilt u ook het geweldige schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs aanvragen voor uw basisschool of school van het voortgezet onderwijs? U kunt dit geheel kosteloos doen bij uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. Wij maken uw bestelling graag voor u in orde. Onze contactgegevens kunt u vinden op onze website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/contact/

Op een veilig schoolklimaat!


maandag 13 juni 2016

Nolin Uitgevers B.V. verzorgt geheel kosteloos bestelling magazines Stichting Veilig Onderwijs voor het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Nolin Uitgevers B.V., een uitgeverij gevestigd in Hoogezand (Groningen), heeft recentelijk een bestelling voor het magazine van Stichting Veilig Onderwijs gericht op het voortgezet onderwijs mogen ontvangen van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. 

De uitgever heeft met veel plezier en uiteraard geheel kosteloos de bestelling voor het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum in orde gemaakt. Naar verwachting worden de magazines eind deze week afgeleverd.

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. wenst het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum veel succes toe met de inzet van de magazines en hoopt dat het geweldige schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs mag bijdragen aan een veilig schoolklimaat!


dinsdag 7 juni 2016

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. zet zich in voor de maatschappij

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. werkt uitsluitend voor goede doelen in Nederland. Dit zijn voornamelijk stichtingen en verenigingen die zelf geen draagvlak hebben om een professionele publicatie uit te geven. Nolin Uitgevers B.V. verzorgt de uitgave van deze professionele publicaties geheel kosteloos voor haar opdrachtgevers. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door fantastische ondersteuningen van sympathieke ondernemers uit de regio die willen meewerken aan het uitgeven van de publicatie voor het betreffende goede doel. Als dank daarvoor krijgen deze sympathieke ondernemers een mooie naamsvermelding in de publicatie.

Nolin Uitgevers B.V. werkt met ontzettend veel plezier voor haar opdrachtgevers en is trots op de fijne samenwerkingen die er door de jaren heen zijn opgebouwd. Maar hier houden de samenwerkingen niet op. Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. doet nog meer naast het kosteloos verzorgen van de publicaties voor de stichtingen en verenigingen. De uitgever zet zich ook in voor de maatschappij!

Nolin Uitgevers B.V. werkt bijvoorbeeld voor Stichting Veilig Onderwijs. Stichting Veilig Onderwijs zet zich in voor een veilig schoolklimaat op alle basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs in Nederland. De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) is de meest complete onderwijsbeurs en ontzettend belangrijk om voor Stichting Veilig Onderwijs daarbij aanwezig te zijn. De NOT vindt iedere twee jaar plaatst. Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. is al jaren de trotse hoofdsponsor van Stichting Veilig Onderwijs om aanwezig te zijn op de NOT. Hierdoor kan Stichting Veilig Onderwijs zich profileren op de grootste onderwijsbeurs van Nederland!

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. mag zich ook de trotse uitgever noemen van Stichting Ondersteuning Gehandicapten (STOG). STOG richt zich op ouders/verzorgers van mensen met een verstandelijke beperking. STOG heeft als doelstelling om informatie te delen met en in het belang van iedereen die hierbij betrokken is. STOG organiseert regelmatig dagen voor mensen met een verstandelijke beperking en uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. is er trots dit mede te mogen maken. Zo is er onlangs door STOG een dag naar het Dolfinarium in Harderwijk georganiseerd. Wat ontzettend mooi om dit te mogen sponsoren!

Vereniging Hartsdromen.nl is ook een fantastische vereniging waarvoor uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. een publicatie voor mede mogelijk maakt. Het blad van Vereniging Hartsdromen.nl verschijnt twee keer per jaar. Vereniging Hartsdromen.nl zet zich in voor mensen om zijn/haar (laatste) hartsdroom in vervulling te laten gaan. Vorig jaar heeft Vereniging Hartsdromen.nl een dag Wadlopen georganiseerd. Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. heeft dit met veel plezier mede gesponsord. 

Dit zijn slechts een aantal van de vele voorbeelden hoe uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. zich inzet voor de maatschappij. Naast dat de uitgever haar opdrachtgevers, de stichtingen en verenigingen, bij staat in het kosteloos verzorgen van publicaties, streeft uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. ook na om haar opdrachtgevers op deze manier bij te staan en zich zo extra in te zetten voor de maatschappij.

Bent u als vrijwilliger betrokken bij een stichting of vereniging en spreekt het u aan om eens in gesprek te gaan met uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. over een kosteloze publicatie? U bent altijd van harte welkom en wij maken graag een afspraak met u.zondag 5 juni 2016

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. verzorgt geheel kosteloos (behoorlijke) bestelling schoolmateriaal Stichting Veilig Onderwijs voor basisschool de Kompasschool uit Den Helder

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. (zie ook: http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/) ontvangt weer een (behoorlijke) bestelling van het fantastische schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs (zie ook: http://www.stichtingveiligonderwijs.nl/ of http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/stichting-veilig-onderwijs/).

Basisschool de Kompasschool uit Den Helder heeft magazines, anti pestcertificaten, posters en folders besteld bij uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. om hier mee aan de slag te gaan. Wat ontzettend goed om dit te horen! De uitgever heeft de bestelling uiteraard geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt. Het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs is afgelopen week verstuurd en zal begin aankomende week afgeleverd worden.

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. wenst basisschool de Kompasschool uit Den Helder succes en veel plezier toe met de inzet van het geweldige schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs!

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. nodigt alle basisscholen in Nederland van harte uit om het mooie schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs geheel kosteloos te bestellen! Onze contactgegevens zijn te vinden op: http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/contact/

Op een veilig schoolklimaat!


vrijdag 3 juni 2016

Bestelling magazines Stichting Veilig Onderwijs door basisschool De Regenboog uit Hoensbroek kosteloos mogelijk gemaakt door uitgeverij Nolin Uitgevers B.V.

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. uit Hoogezand (Groningen) (zie ook: http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/) ontvangt weer een bestelling van het geweldige schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs (zie ook: http://www.stichtingveiligonderwijs.nl/ of http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/stichting-veilig-onderwijs/). Dit keer van basisschool De Regenboog uit Hoensbroek. Zij hebben de magazines besteld om op de basisschool mee aan de slag te gaan.

De bestelling is geheel kosteloos en met veel plezier door de uitgever in orde gemaakt en zal binnenkort worden afgeleverd bij de basisschool.

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. wenst basisschool De Regenboog uit Hoensbroek succes en natuurlijk ook veel plezier toe met het mooie schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs!

Iedereen is vrij om het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs bij uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. te bestellen! Of u nu leerkracht, medewerker of enkel betrokken bent bij een basisschool of school uit het voortgezet onderwijs, uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. maakt uw bestelling geheel kosteloos en met veel plezier voor u in orde! Onze contactgegevens kunt u vinden op http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/contact/

Op een veilig schoolklimaat!

(Naast de Blogspot-pagina van uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. zijn wij ook te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/Nolin.Uitgevers/)

woensdag 1 juni 2016

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. uit Hoogezand (Groningen) verzorgt geheel kosteloos bestelling magazines Stichting Veilig Onderwijs voor de Maria Montessorischool uit Den Haag

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. (zie ook: http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/) uit Hoogezand (Groningen) ontvangt de laatste tijd veel bestellingen van basisscholen voor het fantastische schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs (zie ook: http://www.stichtingveiligonderwijs.nl/ of http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/stichting-veilig-onderwijs/).

Stichting Veilig Onderwijs zet zich in voor een veilig schoolklimaat en wil daarvoor zoveel mogelijk basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs in Nederland bereiken. Stichting Veilig Onderwijs heeft daarvoor een magazine, poster, folder en anti pestcertificaat ontwikkeld. Nolin Uitgevers B.V. werkt in opdracht van Stichting Veilig Onderwijs en verzorgt geheel kosteloos het versturen van deze magazines, posters, folders en anti pestcertificaten naar de basisscholen en de scholen van het voortgezet onderwijs. Nolin Uitgevers B.V. kan dit voor Stichting Veilig Onderwijs geheel kosteloos mogelijk maken door geweldige ondersteuningen van sympathieke ondernemers uit de regio waar de uitgaven worden verspreid. Als dank voor het ondersteunen krijgen deze sympathieke ondernemers een naamsvermelding/presentatie in de uitgave. Basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs uit heel Nederland kunnen te allen tijde het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs bij uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. bestellen.

Zodoende heeft de Maria Montessorischool uit Den Haag recent magazines van Stichting Veilig Onderwijs besteld om op school mee aan de slag te gaan. Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. heeft de bestelling met veel plezier in orde gemaakt en de magazines zijn op dit moment onderweg naar de Maria Montessorischool in Den Haag. Heel veel succes toegewenst met de inzet van het mooie schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs!

Bent u leerkracht, medewerker of op welke manier dan ook betrokken bij een basisschool of school van het voortgezet bij u in de regio en wilt u ook het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs aanvragen? U kunt dit geheel kosteloos doen bij uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. Onze contactinformatie kunt u vinden op http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/contact/

Op een veilig schoolklimaat!Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. maakt bestelling schoolmateriaal Stichting Veilig Onderwijs geheel kosteloos mogelijk voor basisschool De Hoeksteen uit Krommenie

Onlangs ontving uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. (zie ook de website: http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/) van basisschool De Hoeksteen uit Krommenie een bestelling van het mooie schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs (zie ook de website: http://www.stichtingveiligonderwijs.nl/).

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. verzorgt geheel kosteloos voor Stichting Veilig Onderwijs het uitgeven van haar schoolmateriaal. U kunt hierbij denken aan het magazine, posters, anti pestcertificaten en flyers. Nolin Uitgevers B.V. verstuurd in opdracht van Stichting Veilig Onderwijs het schoolmateriaal op naar de basisscholen en het voortgezet onderwijs om de Stichting met haar missie onder de aandacht te brengen. Alles in het kader van een veilig schoolklimaat!

Basisscholen en het voortgezet onderwijs kunnen ook te allen tijde bij de uitgever geheel kosteloos het schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs bestellen.

Zodoende heeft ook basisschool De Hoeksteen uit Krommenie een bestelling geplaatst van magazines, anti pestcertificaten en posters. Nolin Uitgevers B.V. heeft de bestelling met veel plezier in orde gemaakt en wenst basisschool De Hoeksteen uit Krommenie veel succes toe met de inzet van het mooie schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs!

Wilt u nu ook als leerkracht of medewerker van uw basisschool of voortgezet onderwijs het fantastische schoolmateriaal van Stichting Veilig Onderwijs bestellen? U kunt dit geheel kosteloos doen bij uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. Onze contactinformatie is te vinden op http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/contact/

Op een veilig schoolklimaat!