vrijdag 19 mei 2017

Succes bereik je niet alleen

Samenwerken is belangrijker dan je denkt. Door samen te werken zijn mensen in staat betere resultaten te behalen. Je stelt een gemeenschappelijk doel vast die je dan vervolgens samen probeert te bereiken. Geven en nemen is van essentieel belang, want nogmaals samen kom je verder dan alleen.

Samenwerken wordt gezien als een belangrijke competentie, want het is een efficiënte manier om doelen te bereiken. Elk persoon binnen een groep of organisatie beschikt over bepaalde vaardigheden en het is van belang om die vaardigheden met elkaar te delen om tot een goed eindresultaat te kunnen komen. Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen is afstemming belangrijk. Tijdens het samenwerken maak je gebruik van elkaars kwaliteiten en probeer je elkaar aan te vullen, zodat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen. 

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor succes is verantwoordelijkheid, want samen ben je verantwoordelijk voor het resultaat. Gezamenlijke verantwoordelijkheid geeft aan dat iedereen in het team invloed heeft op het resultaat, op de besluitvorming en de werkwijze. Teamleden raken hierdoor betrokken en kunnen zich binden aan het doel. Het is belangrijk om elkaar te helpen en te ondersteunen wanneer dat nodig is, want soms kan je een beetje hulp goed gebruiken. Om succesvol samen te werken is het van belang om concrete doelen vast te stellen, duidelijke afspraken te maken, elkaar te vertrouwen, naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren. Door op de juiste manier samen te werken en de informatie te delen weet je wat je aan elkaar hebt.

Je hoeft geen beste vriendjes te zijn om samen te kunnen werken. Het gaat er juist om dat je elkaar kunt aanspreken om duidelijk te maken wat goed en wat minder goed gaat. Om te kunnen overleggen over de rol- en taakverdeling, want een goede verdeling is belangrijk voor het succes van het team. Communiceren is dus een belangrijke voorwaarde om de samenwerking succesvol te laten verlopen.

Om zo goed mogelijk samen te werken is het nodig om elkaar feedback te geven. Je kunt kritiek krijgen en het is dan belangrijk om daar open voor te staan. Het kan zo zijn dat iemand vindt dat je iets op en andere manier moet doen. Positief blijven en er over nadenken is het beste wat je dan kunt doen. Wellicht kan feedback zorgen voor verbeteringen.

Uitgeverij Nolin Uitgevers werkt sinds haar oprichting in opdracht voor vele stichtingen en verenigingen (goede doelen) in Nederland. Deze goede doelen hebben voor het uitgeven van een professionele publicatie zowel financieel als kennis nauwelijks tot geen draagvlak en kunnen ondersteuning goed gebruiken. Deze samenwerking heeft dan ook als doel de stichtingen en verenigingen, waarmee uitgeverij Nolin Uitgevers samenwerkt, geheel kosteloos te voorzien van professionele publicaties. Dankzij deze publicaties kunnen de goede doelen communiceren met hun leden, doelgroep, etc. en dit kan van invloed zijn op het voortbestaan op langere termijn. Uitgeverij Nolin Uitgevers heeft als doel stichtingen en verenigingen in Nederland geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie en dit wordt gedaan middels een bijdrage van ondernemers in de betreffende regio waar de publicatie gaat verschijnen.

Het personeel van uitgeverij Nolin Uitgevers werkt samen als één team om dit doel te bereiken. Iedereen zet zich optimaal in om zoveel mogelijk bijdrage te leveren en een belangrijke deel uit te maken van het team. Tevens zorgt een fijne samenwerking voor plezier op het werk.

1 opmerking: