vrijdag 20 mei 2016

Talentenkompas (uit magazine van Stichting Veilig Onderwijs kwartaal 1 2016)

In het eerste kwartaal van 2016 heeft uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. in opdracht van Stichting Veilig Onderwijs het magazine uit mogen geven met daarin een interessant artikel over het Talentenkompas. Voor degenen die het gemist hebben laten wij het artikel via dit medium nog een keer naar voren komen.

Over Talentenkompas
Talentenkompas is een meetinstrument dat verder kijkt dan alleen intellectuele vermogens of feitelijke kennis van leerlingen. Het meetinstrument is ontwikkeld door psychologen van iScreen, een psychologisch adviesbureau gespecialiseerd in de ontwikkeling van online assessment. Talentenkompas voldoet aan wetenschappelijke standaarden en bevat COTAN geregistreerde vragenlijsten op het gebied van persoonlijkheid, affiniteiten en sociaal emotioneel welbevinden. 

Talentenkompas is ontwikkeld voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool. Het geeft zicht op het geheel van intellectuele capaciteiten, talenten, interesses en het sociaal emotioneel welbevinden van een leerling. De belevingswereld en het perspectief van het kind zelf staan hierin centraal.

De rapportage biedt leerkrachten, ouders en de leerling (zelf)inzicht in alle aspecten die een rol spelen bij de ontwikkeling van het kind. Elk kind is uniek. Dat is het uitgangspunt van Talentenkompas. Door de focus op unieke karakteristieken en talenten wordt de leerling bekrachtigd in zijn/haar mogelijkheden. 

De Talentenkompas afname bestaat uit twee blokken. In het eerste blok maken leerlingen zeven capaciteitentests. In het tweede blok worden drie persoonlijkheidsvragenlijsten ingevuld. Dit gebeurt volledig online. Het invullen van de tests en vragenlijsten duurt doorgaans twee lesuren.

Aansluiten bij de leerling
Talentenkompas helpt leerkrachten bij het vinden van een goede aansluiting op de mogelijkheden, behoeften en kenmerken van de individuele leerling in de klas. Het instrument biedt waardevolle informatie bij vragen zoals: “Wat is het leervermogen van een leerling? Welke interesses heeft de leerling en welke lesmethode zou hier op aan kunnen sluiten? Waar is de leerling goed in en waar liggen zijn/haar talenten?

Daarnaast geeft de meting van het sociaal emotioneel welbevinden een indicatie van de sociale veiligheid die een leerling op school ervaart. De resultaten in het rapport geven antwoord op vragen als: “In hoeverre voelt de leerling zich prettig in de klas, in de relatie met leerkracht en klasgenoten? Hoeveel steun ervaart de leerling thuis? Hoe zit de leerling in zijn/haar vel?”

Brugklas indicatie
In de Talentenkompas rapportage wordt op basis van de intellectuele capaciteitentests een indicatie gegeven voor de best passende vervolgopleiding. Het is bedoeld om leerkrachten (en ouders) te ondersteunen bij het maken van een goed gefundeerde brugklas keuze. Daarnaast maakt de rapportage factoren inzichtelijk die bepalend zijn bij het waarmaken van het brugklas niveau, zoals de leer- en werkhouding van de leerling, geloof in eigen kunnen en sociaal emotioneel welbevinden. 

De holistische benadering van de leerling maakt Talentenkompas tot een zeer waardevol en uniek meetinstrument. 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.talentenkompas.nl

Het artikel over het Talentenkompas is gepubliceerd in het magazine van Stichting Veilig Onderwijs en uitgegeven door uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. in het eerste kwartaal van 2016. Wilt u alsnog het magazine ontvangen? U kunt deze geheel kosteloos aanvragen bij uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/contact/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten